E-ISSN: 1308-5263
The effects of Ankaferd® Blood Stopper on transcription factors in HUVEC and the erythrocyte protein profile [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2011; 28(4): 276-285 | DOI: 10.5152/tjh.2011.39  

The effects of Ankaferd® Blood Stopper on transcription factors in HUVEC and the erythrocyte protein profile

Erkan Yılmaz1, Şükrü Güleç2, Didem Torun1, İbrahim Celalettin Haznedaroğlu3, Nejat Akar2
1Biotechnology Institute, Ankara University, Ankara, Turkey
2Department Of Pediatric Molecular Genetics, Faculty Of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey
3Department Of Hematology, Faculty Of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: Ankaferd® Blood Stopper (ABS) is an herbal extract that has historically been used as a hemostatic agent in traditional Turkish medicine. ABS is comprised of a standardized herbal mixture of T. vulgaris, G. glabra, V. vinifera, A. officinarum, and U. dioica. ABS’s basic mechanism of action is the formation of an encapsulated protein web, which represents the focal point for vital erythrocyte masses. The hemostatic effects of ABS have been observed in vitro and in vivo. ABS was registered as a hemostatic agent for external hemorrhages and dental bleeding following phase I randomized, double-blind crossover placebo-controlled clinical research, and safety and efficacy reports. In terms of the potential use of ABS, transcription factors may be novel factors that play a role in the hemostatic and other pleiotropic effects of ABS.
METHODS: Hence, the present study aimed to investigate the effects of ABS on endothelium, and possible transcription factor changes in HUVEC (human umbilical vein endothelial cells) and the erythrocyte membrane profile. ABS (5 μL and 50 μL) was administered to HUVEC (in 75 cm2; ~75% fullness) for 5 min and 15 min.
RESULTS: ABS caused significant increases in the level of activation of the following transcription factors; AP2, AR, CRE/ATF1, CREB, E2F1-5, E2F6, EGR, GATA, HNF-1, ISRE, Myc-Max, NF-1, NFkB, p53, PPAR, SMAD 2/3, SP1, TRE/AP1, and YY1. Following erythrocyte membrane isolation, protein complexes were undissolved, but denatured. The protein complex formed was resistant to heat and detergent. Trypsin and sonication were used in order to break this complex; the complex dissolved and erythrocyte membrane proteins were released in SDS-PAGE.
CONCLUSION: ABS established a very fast and solid protein web, and increased the level of transcription factor activation. Therefore the cellular effects of ABS could be related to different intracellular biological pathways.

Keywords: Ankaferd®, endothelium, transcription factors, erythrocyte


Ankaferd® Kanama Durdurucunun HUVEC’lerde transkripsiyon faktörleri ve eritrosit protein profili üzerine etkisi

Erkan Yılmaz1, Şükrü Güleç2, Didem Torun1, İbrahim Celalettin Haznedaroğlu3, Nejat Akar2
1Biotechnology Institute, Ankara University, Ankara, Turkey
2Department Of Pediatric Molecular Genetics, Faculty Of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey
3Department Of Hematology, Faculty Of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey

AMAÇ: Ankaferd BloodStopper® (ABS) bir bitkisel karışımıdır ve geleneksel Türk tıbbında uzun yıllardır kullanılmaktadır. ABS, T. vulgaris, G. glabra, V. vinifera, A. officinarum ve U. dioica bitkilerinin standartlaştırılmış en uygun karışımını ihtiva etmektedir. Temel etki mekanizması vital fizyolojik eritrosit birikimlerinin protein ağı yapısı oluşturmasıdır. Hemostatik etkileri in vivo ve in vitro çalışmalarda gösterilmiştir. ABS dış kanamalarda ve diş kanamalarında kontrollü klinik çalışmaları yapılmış güvenlik ve etkinlik raporları ile tescillenmiştir. Transkripsiyon faktörleri potansiyel olarak hemostatik ve diğer olası etkilerin merkezinde yer alabilir ve ABS uygulamalarından etkilenebilirler.
YÖNTEMLER: Bu çalışmada, ABS’nin endotelde ve olası transkripsiyon faktörleri değişimini HUVEC’lerde (insan umbilikal ven endotelyal hücreleri) ve eritrosit membran profilleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. ABS, HUVE hücrelerine (75cm2 yüzeyde; ~%75 dolulukta), 5 μL ve 50 μL hacimlerde 5 ve 15 dakika uygulanmıştır.
BULGULAR: Transkripsiyon faktörlerinden AP2, AR, CRE/ATF1, CREB, E2F1-5, E2F6, EGR, GATA, HNF-1, ISRE, Myc-Max, NF-1, NFkB, p53, PPAR, SMAD 2/3, SP1, TRE/AP1, YY1’in aktivasyonlarında artış gözlenmiştir. Kandan eritrosit membranı izolasyonundan sonra, protein komplekslerinin denatürasyona rağmen çözünmemiş halde kalmaktadır ve bu kompleksler sıcaklığa ve deterjana dayanıklıdır. Sonikasyon ve tripsin muamelesinden sonra bu kompleksin ayrıştığı ve eritrosit membran proteinlerinin ortaya çıktığı SDS-PAGE’de gözlemlenmiştir.
SONUÇ: Sonuçlar gözönüne alındığında hemostatik ajan ankaferd’in kanamaları durdururken çok hızlı ve sağlam bir ağ oluşturmaktadır ve uygulandığı bölgedeki hücrelerin içinde de etkili olup transkripsiyon faktörleri seviyelerini de etkileyerek birçok biyolojik mekanizmalar üzerinde etkili olabilir.

Anahtar Kelimeler: Ankaferd®, endotel, transkripsiyon faktörleri, eritrosit


Erkan Yılmaz, Şükrü Güleç, Didem Torun, İbrahim Celalettin Haznedaroğlu, Nejat Akar. The effects of Ankaferd® Blood Stopper on transcription factors in HUVEC and the erythrocyte protein profile. Turk J Hematol. 2011; 28(4): 276-285

Corresponding Author: Erkan Yılmaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650