E-ISSN: 1308-5263
The effect of heparin on the cell cycle in human B-lymphoblasts: An in vitro study [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2010; 27(4): 242-249 | DOI: 10.5152/tjh.2010.45  

The effect of heparin on the cell cycle in human B-lymphoblasts: An in vitro study

Ayşe Aksoy1, Erol Erduran2, Yavuz Tekelioğlu3, Mehmet Mutlu4, Yusuf Gedik5
11department Of Pediatrics, Division Of Child Neurology, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
2Department Of Hematology, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
3Department Of Histology And Embryology, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
4Department Of Pediatrics, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
5Department Of Cardiology, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey

OBJECTIVE: Heparin has been shown to be a strong inhibitor of the proliferation of several cell types. In this in vitro study, we investigated whether different heparin concentrations can affect the cell cycle of lymphoblasts in newly diagnosed acute lymphoblastic leukemia (ALL) patients.
METHODS: Lymphoblasts were incubated in different heparin concentrations (0, 10, 20 U/ml), and the percentages of lymphoblasts in each phase of the cell cycle were simultaneously measured by flow cytometry at 0, 1, and 2 hours (h).
RESULTS: The percentages of lymphoblasts at the G2/M and S phases were significantly increased in 20 U/ml heparin concentration at 1 h compared to 0 U/ml (without heparin) concentration. We demonstrated that heparin increases the percentages of lymphoblasts in the S and G2/M phases in a concentration- and time-dependent manner.
CONCLUSION: It was shown that heparin expands the proliferation of lymphoblasts by increasing the transition to G2/M and S phases and the S-phase fraction ratio. Heparin thus appears promising for its contribution to new treatment fields such as by providing a synergistic effect with chemotherapeutic drugs.

Keywords: Cell cycle, heparin, leukemia


Heparinin insan B-lenfositlerinin hücre döngüsüne etkisi: Bir in vitro çalışma

Ayşe Aksoy1, Erol Erduran2, Yavuz Tekelioğlu3, Mehmet Mutlu4, Yusuf Gedik5
1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Abd, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı, Trabzon,
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Trabzon
3Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji Ve Embriyoloji Bilim Dalı, Trabzon
4Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Abd, Trabzon
5Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Bilim Dalı, Trabzon

AMAÇ: Heparin, çeşitli hücre tiplerinde proliferasyonun güçlü bir inhibitörü olduğu gösterilmiştir. Bu in vitro çalışmada; akut lenfoblastik lösemi (ALL) tanısı alan hastalarda farklı heparin konsantrasyonlarının lenfoblast hücre döngüsündeki fazlara etkisi araştırıldı.
YÖNTEMLER: Lenfoblastlar 0 (heparinsiz), 10 ve 20 U/mL heparin konsantrasyonlarına maruz bırakılarak 0, 1 ve 2 saatlerde lenfoblastların hücre döngüsü oranları FCM ile ölçüldü.
BULGULAR: Lenfoblastlar, 0 U/mL heparinsiz konsantrasyonuna göre; 20 U/mL heparin konsantrasyonunun 1. saatinde en fazla olmak üzere G2/M ve S döngüsü anlamlı derecede artmıştır. Heparinin doza ve zamana bağlı olarak lenfoblastların G2/M ve S fazlarında artışa neden olduğunu gösterdik.
SONUÇ: Heparin, hücre döngüsünde G2/M ve S fazına geçişi artırarak lenfoblastlarda proliferasyonu artırdığı gösterildi. Böylece heparinin, kemoterapi ilaçları ile sinerjistik etki sağlayarak yeni tedavi alanlarına olası katkıları umut verici olarak görünüyor. Bu ön çalışmamızın sonuçları, heparinin lenfoblastlardaki proliferatif etkisini araştırmak amacı ile daha ayrıntılı ve kapsamlı çalışma yapılması gerektiği gösterir.

Anahtar Kelimeler: Hücre siklusu, heparin, lösemi


Ayşe Aksoy, Erol Erduran, Yavuz Tekelioğlu, Mehmet Mutlu, Yusuf Gedik. The effect of heparin on the cell cycle in human B-lymphoblasts: An in vitro study. Turk J Hematol. 2010; 27(4): 242-249

Corresponding Author: Ayşe Aksoy, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650