E-ISSN: 1308-5263
Comparison of the Efficiencies of Buffers Containing Ankaferd and Chitosan on Hemostasis in an Experimental Rat Model with Femoral Artery Bleeding [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2016; 33(1): 48-52 | DOI: 10.4274/tjh.2014.0029  

Comparison of the Efficiencies of Buffers Containing Ankaferd and Chitosan on Hemostasis in an Experimental Rat Model with Femoral Artery Bleeding

Serkan Abacıoğlu1, Kemal Aydın2, Fatih Büyükcam2, Ural Kaya3, Bahattin Işık4, Muhammed Evvah Karakılıç5
1Osmaniye State Hospital, Clinic of Emergency, Osmaniye, Turkey
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Clinic of Emergency, Ankara, Turkey
3Bülent Ecevit University Faculty of Medicine, Department of Emergency, Zonguldak, Turkey
4Keçiören Training and Research Hospital, Clinic of Emergency, Ankara, Turkey
5Ankara Numune Training and Research Hospital, Clinic of Emergency, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: In the first assessment of trauma patients with major vascular injuries, we need effective and rapid-acting homeostatic materials. In this study we compare the efficiencies of Ankaferd Blood Stopper® and a chitosan linear polymer (Celox®) in an experimental rat model with femoral artery bleeding.
METHODS: Thirty male Wistar albino rats weighing 200- 250 g were divided into 3 groups: control, Ankaferd, and chitosan. The femoral artery and vein were visualized and bleeding was started by an incision. The bleeding time was recorded and categorized as ‘bleeding stopped at the second minute’, ‘bleeding stopped at the fourth minute’, and ‘unsuccessful’ if bleeding continued after the fourth minute.
RESULTS: In the control group, 60% of the bleeding did not stop. In the first 4 min in the Ankaferd group, the bleeding stopped in all rats; only in 1 of the rats in the chitosan group did the bleeding not stop. In stopping the bleeding in the first 4 min, Ankaferd was similar to chitosan but better than the control group; the chitosan group was similar to the control, but the p-value was close to significance.
DISCUSSION AND CONCLUSION: For major arterial bleeding, the main treatment is surgical bleeding control, but outside of the hospital we can use buffers containing Ankaferd and chitosan on the bleeding region. The results of this study should be supported with larger studies. Furthermore, in our study, healthy rats were used. New studies are needed to evaluate the results of hypovolemic and hypotensive cases with major artery bleeding.

Keywords: Bleeding, Ankaferd, Chitosan, Hemostasis


Femoral Arter Kanamasında Ankaferd ve Chitosan İçeren Tamponların Hemostaz Üzerine Etkilerinin Deneysel Fare Modelinde Karşılaştırılması

Serkan Abacıoğlu1, Kemal Aydın2, Fatih Büyükcam2, Ural Kaya3, Bahattin Işık4, Muhammed Evvah Karakılıç5
1Osmaniye State Hospital, Clinic of Emergency, Osmaniye, Turkey
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Clinic of Emergency, Ankara, Turkey
3Bülent Ecevit University Faculty of Medicine, Department of Emergency, Zonguldak, Turkey
4Keçiören Training and Research Hospital, Clinic of Emergency, Ankara, Turkey
5Ankara Numune Training and Research Hospital, Clinic of Emergency, Ankara, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Büyük damar yaralanması olan travma hastalarının ilk müdahalesinde etkin ve hızlı etkili kanama durdurucu malzemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Biz bu çalışmamızda, femoral arter kanamalı deneysel fare modelinde Ankaferd Blood Stopper® ve chitosan lineer polymerin (Celox®) etkinliklerini karşılaştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ağırlıkları 200-250 gram olan 30 erkek Wistar albino fare, kontrol, Ankaferd ve chitosan olmak üzere üç gruba ayrıldı. Femoral arter ve ven görünür hale getirildi ve bir kesi ile kanama başlatıldı. Kanama zamanı kaydedildi ve ‘kanaması ilk iki dakikada duranlar’, ‘kanaması ilk dört dakikada duranlar’ şeklinde ve eğer dördüncü dakikadan sonra kanama halen devam ediyorsa ‘başarısız’ olarak kaydedildi.
BULGULAR: Kontrol grubunda, kanamaların %60’ı durmadı. İlk dört dakikada Ankaferd grubunda tüm farelerde kanama durdu; chitosan grubunda sadece bir farede kanama durmadı. İlk dört dakikada kanamayı durdurmada Ankaferd, chitosan ile benzerdi fakat kontrol grubundan daha iyiydi; ayrıca chitosan kontrol grubuna benzerdi fakat p değeri anlamlılığa yakındı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Büyük arteryel kanamaların kontrolü için asıl tedavi cerrahi kanama kontrolüdür, fakat hastane dışı alanlarda Ankaferd ve chitosan içeren tamponlar kanama bölgesinde kullanılabilir. Araştırmamızın sonuçları daha geniş çalışmalarla desteklenmelidir. Ayrıca araştırmamızda sağlıklı fareler kullanılmıştır. Büyük arter kanamalı hipotansif ve hipovolemik olgulardaki sonuçları değerlendirmek için yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Kanama, Ankaferd, Chitosan, Hemostaz


Serkan Abacıoğlu, Kemal Aydın, Fatih Büyükcam, Ural Kaya, Bahattin Işık, Muhammed Evvah Karakılıç. Comparison of the Efficiencies of Buffers Containing Ankaferd and Chitosan on Hemostasis in an Experimental Rat Model with Femoral Artery Bleeding. Turk J Hematol. 2016; 33(1): 48-52

Corresponding Author: Serkan Abacıoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650