E-ISSN: 1308-5263
Evaluation of Fibrin Sealants and Tissue Adhesives in Oral Surgery for Patients with Bleeding Disorders [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2012; 29(1): 40-47 | DOI: 10.5505/tjh.2012.07769  

Evaluation of Fibrin Sealants and Tissue Adhesives in Oral Surgery for Patients with Bleeding Disorders

Gülsüm Ak1, Esra Alpkılıç Başkirt3, Esma Kürklü1, Meltem Koray1, Hakkı Tanyeri1, Bülent Zülfikar2
1. Istanbul University, Faculty Of Dentistry, Department Of Oral Medicine And Oral Surgery İstanbul
2Istanbul University, Cerrahpasa Medical Faculty, Department Of Pediatric Haematology-oncologyistanbul
3Istanbul Kartal Oral And Dental Health Rehabilitation Center, Istanbul

OBJECTIVE: The aim of this study was to evaluate the efficiency of two local haemostatic agents administered together with preoperative dose of replacement therapy for oral surgical procedures in patients with bleeding disorders
METHODS: Twenty-one patients were divided into three groups randomly. Patients in Group 1 (n=7) received preoperative replacement therapy with postoperative fibrin sealant application in the surgical site. Patients in Group 2 (n=7) received preoperative replacement therapy with postoperative tissue adhesive application in the surgical site. Patients in Group 3 (n=7) were given total dose of replacement therapy pre- and postoperatively.
RESULTS: No postoperative bleeding was observed in 17 patients including five patients in Group 1 (71.42%), six patients in Group 2 (85.71%) and six patients in Group 3 (85.71%). Haemorrhagic complication was observed in only four patients among all groups.
CONCLUSION: We conclude that utilization of fibrin sealants and tissue adhesives in oral surgery is beneficial due to the lessened amount of factor concentrates used for replacement therapy and the rapid haemostasis at the operation side to perform serial surgical procedures in the same session.

Keywords: Fibrin sealants, tissue adhesive, tooth extraction, haemophilia, bleeding disorders


Kanama Bozukluğu Olan Hastalarda Fibrin Sealant ve Doku Yapıştırıcılarının Oral Cerrahide Değerlendirilmesi

Gülsüm Ak1, Esra Alpkılıç Başkirt3, Esma Kürklü1, Meltem Koray1, Hakkı Tanyeri1, Bülent Zülfikar2
1Istanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Ağız-diş-çene Hastalıkları Ve Cerrahisi Anabilim Dalı İstanbul
2Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji-onkoloji Bilim Dalı İstanbul
3T. C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kartal Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı kanama bozukluğu olan hastalarda, oral cerrahi girişimlerde replasman tedavisinin yalnızca preoperatif dozu uygulanarak cerrahi alana lokal doku yapıştırıcı veya fibrin sealant uygulamasının hemostaz üzerindeki etkinliğini değerlendirmektir.
YÖNTEMLER: Kanama bozukluğu olan 21 hasta randomize olarak üç farklı gruba ayrılmıştır. Grup 1’deki hastalara (n=7) preoperatif replasman tedavisi ile fibrin sealant uygulanmıştır. Grup 2’deki hastalara (n=7) preoperatif replasman tedavisi ile doku yapıştırıcısı uygulanmıştır. Grup 3’deki hastalara preoperatif ve postoperatif replasman tedavisi uygulanmıştır.
BULGULAR: Grup 1’de beş hasta (%71,42), Grup 2’de altı hasta (%85,71) ve Grup 3’de altı hasta (%85,71) olmak üzere toplam 17 hastada hiçbir postoperatif komplikasyon gözlenmemiştir. Bütün gruplardan olmak üzere sadece dört hastada hemorajik komplikasyon gözlenmiştir.
SONUÇ: Bu klinik çalışmanın sonuçlarına dayanarak, fibrin sealant ve doku yapıştırıcılarının oral cerrahi işlemlerde uygulanmasının replasman tedavisinde kullanılan faktör konsantresi miktarının azaltılması ve operasyon alanında hemostaz sağlanarak aynı anda çok sayıda işlemin yapılabilmesine olanak vermesi açısından faydalı olduğu görüşündeyiz.

Anahtar Kelimeler: Fibrin sealant, doku yapıştırıcısı, diş çekimi, hemofili, kanama bozukluğu


Gülsüm Ak, Esra Alpkılıç Başkirt, Esma Kürklü, Meltem Koray, Hakkı Tanyeri, Bülent Zülfikar. Evaluation of Fibrin Sealants and Tissue Adhesives in Oral Surgery for Patients with Bleeding Disorders. Turk J Hematol. 2012; 29(1): 40-47

Corresponding Author: Esra Alpkılıç Başkirt, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650