E-ISSN: 1308-5263
Leukocyte Populations and C-Reactive Protein as Predictors of Bacterial Infections in Febrile Outpatient Children [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2014; 31(1): 49-55 | DOI: 10.4274/Tjh.2013.0057  

Leukocyte Populations and C-Reactive Protein as Predictors of Bacterial Infections in Febrile Outpatient Children

Zühre Kaya, Aynur Küçükcongar, Doğuş Vurallı, Hamdi Cihan Emeksiz, Türkiz Gürsel
Gazi University Medical School, The Pediatric Hematology Unit, Department Of Pediatrics, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: Infections remain the major cause of unnecessary antibiotic use in pediatric outpatient settings. Complete blood count (CBC) is the essential test in the diagnosis of infections. C-reactive protein (CRP) is also useful for assessment of young children with serious bacterial infections. The purpose of the study was to evaluate leukocyte populations and CRP level to predict bacterial infections in febrile outpatient children.
METHODS: The values of CBC by Cell-DYN 4000 autoanalyzer and serum CRP levels were evaluated in 120 febrile patients with documented infections (n: 74 bacterial, n: 46 viral) and 22 healthy controls.
RESULTS: The mean CRP, neutrophil and immature granulocyte (IG) values were significantly higher in bacterial infections than in viral infections and controls (p<0.05). C-reactive protein was significantly correlated with neutrophil level in bacterial infections (r: 0.76, p<0.05). Specificity of IG was greatest at 93%, only a modest 56% for neutrophil and mild 18% for CRP, whereas 100% for combination of IG, neutrophil and CRP.
CONCLUSION: Acute bacterial infection seems to be very unlikely in children with normal leukocyte populations and CRP values, even if clinically signs and symptoms indicate acute bacterial infections.

Keywords: Leukocyte populations, C-reactive protein, Febrile children


Polikliniğe Başvuran Ateşli Çocuklarda Bakteriyel Enfeksiyonu Belirlemek için CRP Düzeyi ve Lökosit Popülasyonu

Zühre Kaya, Aynur Küçükcongar, Doğuş Vurallı, Hamdi Cihan Emeksiz, Türkiz Gürsel
Gazi University Medical School, The Pediatric Hematology Unit, Department Of Pediatrics, Ankara, Turkey

AMAÇ: Enfeksiyonlar pediatri polikliniklerinde gereksiz antibiyotik kullanımının en önemli nedeni olmaya devam etmektedir. Tam kan sayımı (CBC) enfeksiyonların tanısında kullanılan önemli bir testtir. C-reaktif protein (CRP) ise ciddi bakteriyel enfeksiyonu olan küçük çocukların değerlendirilmesinde yararlıdır. Bu çalışmanın amacı polikliniğe başvuran ateşli çocuklarda bakteriyel enfeksiyonu ayırdetmede CRP düzeyi ve lökosit popülasyonunun önemini değerlendirmektir.
YÖNTEMLER: Polikliniğe başvuran 120 ateşli çocukta Cell-DYN 4000 ile analiz edilen CBC değerleri ile CRP düzeyi, 74 bakteriyel, 46 viral ve 22 kontrol grubunda değerlendirildi.
BULGULAR: Ortalama CRP, nötrofil ve immature granulosit (IG) değerleri bakteriyel enfeksiyonlarda, viral enfeksiyon ve kontrol grubuna göre anlamlı yüksekti (p<0,05). Bakteriyel enfeksiyonlarda CRP ve nötrofil değerleri arasında anlamlı ilişki bulundu (r: 0,76, p<0,05). Özgüllük IG için %93 ile en yüksek, nötrofil için %56 ile orta ve CRP için %18 düşük düzeyde bulunmasına rağmen IG, nötrofil ve CRP kombinasyonu için %100 bulundu.
SONUÇ: Çocuklarda klinik belirti ve bulgular akut bakteriyel enfeksiyonu işaret etse bile, normal lökosit popülasyonu ve CRP değeri olan hastalarda akut bakteriyel enfeksiyon olasılığı düşüktür.

Anahtar Kelimeler: Lökosit popülasyonu, C-reaktif protein, Ateşli çocuk


Zühre Kaya, Aynur Küçükcongar, Doğuş Vurallı, Hamdi Cihan Emeksiz, Türkiz Gürsel. Leukocyte Populations and C-Reactive Protein as Predictors of Bacterial Infections in Febrile Outpatient Children. Turk J Hematol. 2014; 31(1): 49-55

Corresponding Author: Zühre Kaya, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650