E-ISSN: 1308-5263
Antifungal Treatment in Stem Cell Transplantation Centers in Turkey [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2016; 33(1): 53-55 | DOI: 10.4274/tjh.2014.0012  

Antifungal Treatment in Stem Cell Transplantation Centers in Turkey

Hamdi Akan, Erden Atilla
Ankara University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, Turkey

Despite the development of various guidelines, the approach to antifungal treatment in stem cell transplantation centers differs according to country or even between centers. This led to the development of another survey that aims to understand the antifungal treatment policies of Turkish stem cell transplantation centers. Although there has been an increasing trend towards the use of diagnostic-based treatments in Turkey in the last few years, empirical treatment is still the main approach. The practices of the stem cell transplantation centers reflect the general trends and controversies in this area, while there is a considerable use of antifungal combination therapy.

Keywords: Antifungal treatment, Diagnosis, Stem cell transplantation


Türkiye’deki Kemik İliği Transplantasyonu Merkezlerinde Antifungal Tedavi

Hamdi Akan, Erden Atilla
Ankara University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, Turkey

Çeşitli kılavuzlara rağmen, antifungal hastalıkların tedavisine yaklaşım kök hücre nakil merkezlerinde ülkeden ülkeye, hatta aynı ülke içerisinde farklı merkezlerde farklılık göstermektedir. Bu farklılıkları belirlemek amacı ile ilk defa 2010 yılında Türkiye’deki kök hücre nakli merkezlerinde profilaksi yaklaşımlarını anlamak üzere bir anket düzenlemiştik. Bu anket, Türkiye’deki merkezlerde tedavi yaklaşımlarını anlamamıza yol açacak yeni bir çalışma yapmamızı sağladı. Genel olarak tanı-güdümlü yaklaşım giderek artma eğilimi gösterse de, ampirik yaklaşım hala ilk seçenektir. Kök hücre nakli merkezlerindeki yaklaşımlar genel eğilimlere ve tartışmalar uygun gözükse de, kombine antifungal kullanımının yaygın olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Antifungal tedavi, Teşhis, Kemik iliği transplantasyonu


Hamdi Akan, Erden Atilla. Antifungal Treatment in Stem Cell Transplantation Centers in Turkey. Turk J Hematol. 2016; 33(1): 53-55

Corresponding Author: Hamdi Akan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650