E-ISSN: 1308-5263
Supportive Care In Hemato-Oncology: Reviewing In The Light Of Latest Guidelines [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2012; 29(1): 1-9 | DOI: 10.5505/tjh.2012.10327  

Supportive Care In Hemato-Oncology: Reviewing In The Light Of Latest Guidelines

Eren Gündüz1, Zafer Gülbaş2
1Eskişehir Osmangazi University School Of Medicine Department Of Hematology, Eskişehir
2Anadolu Health Center, Bone Marrow Transplantation Center, Kocaeli

In recent years developments in the area of cancer therapy have resulted in an increased chance of improvement and a longer survival time of patients. One of the basic targets during this troublesome therapy period should be a better quality of life. Chemotherapy protocols given for solid or hematological malignancies most of which include multiple agents negatively impact the patients’ quality of life. There are also developments in the area of supportive care which are aimed to salvage or minimize these negative effects. In this review, we briefly summarized some of these agents given as supportive care in the light of latest guidelines.

Keywords: Hematology, supportive care, nausea-vomiting, anemia, neutropenia


Hemato-Onkolojide Destek Tedaviler: Son Kılavuzlar Işığında Gözden Geçirme

Eren Gündüz1, Zafer Gülbaş2
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilimdalı, Eskişehir
2Anadolu Sağlık Merkezi, Kemik İliği Nakli Merkezi, Kocaeli

Son yıllarda kanser tedavisi alanında sağlanan gelişmeler hastaların tedavi şanslarının artması ve yaşam sürelerinde uzama ile sonuçlanmıştır. Bu sıkıntılı tedavi sürecinde yaşam kalitesinin arttırılması temel hedeflerden biri olmalıdır. Solid ya da hematolojik maligniteler için verilen çoğu çoklu ajanlar içeren kemoterapi protokolleri hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Bu olumsuz etkilerden hastayı kurtarmak ya da en az hasar görmesi sağlamak amacıyla yapılan destek tedavilerde de gelişmeler vardır. Bu derlemede, destek tedavi olarak verilen bu ajanlardan bazılarını en son kılavuzlar ışığında kısaca özetledik.

Anahtar Kelimeler: Hematoloji, destek tedavi, bulantı-kusma, anemi, nötropeni


Eren Gündüz, Zafer Gülbaş. Supportive Care In Hemato-Oncology: Reviewing In The Light Of Latest Guidelines. Turk J Hematol. 2012; 29(1): 1-9

Corresponding Author: Zafer Gülbaş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650