E-ISSN: 1308-5263
A Quasi-Experimental Study Analyzing the Effectiveness of Portable High-Efficiency Particulate Absorption Filters in Preventing Infections in Hematology Patients during Construction [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2016; 33(1): 41-47 | DOI: 10.4274/tjh.2014.0010  

A Quasi-Experimental Study Analyzing the Effectiveness of Portable High-Efficiency Particulate Absorption Filters in Preventing Infections in Hematology Patients during Construction

Mehmet Özen1, Gülden Yılmaz2, Belgin Coşkun2, Pervin Topçuoğlu1, Bengi Öztürk3, Mehmet Gündüz1, Erden Atilla1, Önder Arslan1, Muhit Özcan1, Taner Demirer1, Osman İlhan1, Nahide Konuk1, İsmail Balık2, Günhan Gürman1, Hamdi Akan1
1Ankara University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, Turkey
2Ankara University Faculty of Medicine, Department of Infectious Diseases, Ankara, Turkey
3Ankara University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The increased risk of infection for patients caused by construction and renovation near hematology inpatient clinics is a major concern. The use of high-efficiency particulate absorption (HEPA) filters can reduce the risk of infection. However, there is no standard protocol indicating the use of HEPA filters for patients with hematological malignancies, except for those who have undergone allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. This quasi-experimental study was designed to measure the efficacy of HEPA filters in preventing infections during construction.
METHODS: Portable HEPA filters were placed in the rooms of patients undergoing treatment for hematological malignancies because of large-scale construction taking place near the hematology clinic. The rates of infection during the 6 months before and after the installation of the portable HEPA filters were compared. A total of 413 patients were treated during this 1-year period.
RESULTS: There were no significant differences in the antifungal prophylaxis and treatment regimens between the groups. The rates of infections, clinically documented infections, and invasive fungal infections decreased in all of the patients following the installation of the HEPA filters. When analyzed separately, the rates of invasive fungal infections were similar before and after the installation of HEPA filters in patients who had no neutropenia or long neutropenia duration. HEPA filters were significantly protective against infection when installed in the rooms of patients with acute lymphocytic leukemia, patients who were undergoing consolidation treatment, and patients who were neutropenic for 1-14 days.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Despite the advent of construction and the summer season, during which environmental Aspergillus contamination is more prevalent, no patient or patient subgroup experienced an increase in fungal infections following the installation of HEPA filters. The protective effect of HEPA filters against infection was more pronounced in patients with acute lymphocytic leukemia, patients undergoing consolidation therapy, and patients with moderate neutropenia.

Keywords: HEPA filter, Infection, Invasive fungal infection


İnşaat Esnasında Hematoloji Hastalarında Gelişen Enfeksiyonların Önlenmesinde Portabl Yüksek Etkinlikte Partikül Emici Filtrelerin Etkinliğinin Değerlendirildiği Bir Öncesi Sonrası Çalışması

Mehmet Özen1, Gülden Yılmaz2, Belgin Coşkun2, Pervin Topçuoğlu1, Bengi Öztürk3, Mehmet Gündüz1, Erden Atilla1, Önder Arslan1, Muhit Özcan1, Taner Demirer1, Osman İlhan1, Nahide Konuk1, İsmail Balık2, Günhan Gürman1, Hamdi Akan1
1Ankara University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, Turkey
2Ankara University Faculty of Medicine, Department of Infectious Diseases, Ankara, Turkey
3Ankara University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Ankara, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Hematoloji yatan hasta kliniklerinin yakınındaki inşaat ve tamiratların neden olduğu, hastalardaki artmış enfeksiyon riski büyük bir endişe kaynağıdır. Yüksek etkinlikte partikül emici (YEPE) filtrelerin kullanımı enfeksiyon riskini azaltabilir. Bununla birlikte allojenik hematopoetik kök hücre nakli yapılanlar dışında, YEPE filtrelerin hematolojik malignite hastalarında kullanımı konusunda standart bir öneri yoktur. Bu öncesi sonrası çalışma inşaat esnasında enfeksiyonların engellenmesinde YEPE filtrelerin etkinliğini ölçmek için kurgulandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hematoloji kliniğinin yanında meydana gelen geniş çaplı bir inşaat nedeniyle hematolojik tümörlerin tedavisinin yapıldığı hasta odalarına portabl YEPE filtreler yerleştirildi. Portabl YEPE filtrelerin yerleştirilmesinden önceki ve sonraki 6 aydaki enfeksiyon oranları karşılaştırıldı. Bu 1 yıllık dönemde toplam 413 hasta tedavi edildi.
BULGULAR: Gruplar arasında antifungal profilaksi ve tedavi rejimleri açısından farklılık yoktu. YEPE filtrelerin yerleştirilmesini takiben tüm hastalarda enfeksiyon, klinik gösterilmiş enfeksiyon ve invaziv fungal enfeksiyon oranları azaldı. Ayrı ayrı analiz edildiğinde ise YEPE filtre yerleştirilmesi sonrası ve öncesi invaziv fungal enfeksiyon oranları nötropenisi olmayan veya uzun nötropeni süresi olan hastalarda benzerdi. Akut lenfoblastik lösemi hastalarının, konsolidasyon tedavisi alan hastaların ve 1 ile 14 gün arasında nötropenik kalan hastaların odalarına yerleştirilen YEPE filtreler enfeksiyonlara karşı belirgin bir şekilde koruyucuydu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çevresel Aspergillus kontaminasyonunun daha sık olduğu yaz sezonuna ve ortaya çıkan inşaata rağmen, YEPE filtrelerin yerleştirilmesi sonrası dönemde ne hastalarda ne de hasta alt gruplarında fungal enfeksiyonlarda artış gözlenmedi. YEPE filtrelerin enfeksiyonlara karşı koruyucu etkisi akut lenfoblastik lösemi hastalarında, konsolidasyon tedavisi alan hastalarda ve orta derecede nötropenisi olanlarda daha belirgindi

Anahtar Kelimeler: YEPE filtre, Enfeksiyon, İnvaziv fungal enfeksiyon


Mehmet Özen, Gülden Yılmaz, Belgin Coşkun, Pervin Topçuoğlu, Bengi Öztürk, Mehmet Gündüz, Erden Atilla, Önder Arslan, Muhit Özcan, Taner Demirer, Osman İlhan, Nahide Konuk, İsmail Balık, Günhan Gürman, Hamdi Akan. A Quasi-Experimental Study Analyzing the Effectiveness of Portable High-Efficiency Particulate Absorption Filters in Preventing Infections in Hematology Patients during Construction. Turk J Hematol. 2016; 33(1): 41-47

Corresponding Author: Mehmet Özen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650