E-ISSN: 1308-5263
Cyclic thrombocytopenia: A case report [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2010; 27(3): 196-199 | DOI: 10.5152/tjh.2010.28  

Cyclic thrombocytopenia: A case report

Abdullah Şumnu1, Reyhan Diz-küçükkaya2
1Department Of Internal Medicine, İstanbul University, İstanbul Medical Faculty, İstanbul, Turkey
2Division Of Hematology, Department Of Internal Medicine, İstanbul University, İstanbul Medical Faculty, İstanbul, Turkey

Cyclic thrombocytopenia (CTP) is a rare disorder characterized by periodic decreases and increases in platelet levels. Each cycle usually spans a period of 3-5 weeks. Clinical features are similar to those of idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP), so patients are frequently misdiagnosed as having ITP. However, CTP usually does not respond to most treatments used in ITP such as corticosteroids, splenectomy and intravenous immunoglobulin. In this case report, we present a 33-year-old woman with CTP misdiagnosed as ITP.

Keywords: Cyclic thrombocytopenia, idiopathic thrombocytopenic purpura, hepatitis B, case report


Siklik trombositopeni: Olgu sunumu

Abdullah Şumnu1, Reyhan Diz-küçükkaya2
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul

Siklik trombositopeni (ST) trombosit seviyelerinde periyodik düşüş ve yükselmeler ile karakterize olan nadir görülen bir hastalıktır. Bir siklusun uzunluğu genellikle 3-5 hafta arasındadır. Hastalığın klinik özellikleri idiyopatik trombositopenik purpura (İTP) ile benzerlik gösterdiğinden hastalara sık olarak yanlışlıkla İTP tanısı koyulmaktadır. Ancak ST genellikle kortikosteroidler, splenektomi ve intravenöz immünoglobulin gibi İTP tedavilerine yanıt vermez. Bu olgu sunusunda öncesinde İTP tanısı ile takip edilmiş 33 yaşında bir kadın hasta sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Siklik trombositopeni, idiyopatik trombositopenik purpura, hepatit B, olgu sunusu


Abdullah Şumnu, Reyhan Diz-küçükkaya. Cyclic thrombocytopenia: A case report. Turk J Hematol. 2010; 27(3): 196-199

Corresponding Author: Abdullah Şumnu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650