E-ISSN: 1308-5263
Evaluation of oxidative status in iron deficiency anemia through total antioxidant capacity measured using an automated method [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2011; 28(1): 42-46 | DOI: 10.5152/tjh.2011.04  

Evaluation of oxidative status in iron deficiency anemia through total antioxidant capacity measured using an automated method

Mehmet Aslan1, Mehmet Horoz2, Hakim Çelik3
1Department Of Internal Medicine Clinic, Özel Erciş Çapa Medicine Center, Van, Turkey
2Department Of Internal Medicine, Faculty Of Medicine, Harran University, Şanlıurfa, Turkey
3Department Of Clinical Biochemistry, Faculty Of Medicine, Harran University, Şanlıurfa, Turkey

OBJECTIVE: Oxidative stress, an increase in oxidants and/or a decrease in antioxidant capacity, is one of the potential biochemical mechanisms involved in the pathogenesis of iron deficiency anemia. The objective of this study was to evaluate the oxidative status and to determine whether there is any relationship between oxidative status and the severity of anemia in patients with iron deficiency anemia using an automated method.
METHODS: Twenty-six subjects with iron deficiency anemia and 20 healthy controls were enrolled in the present study. Serum total antioxidant capacity, serum total peroxide level and oxidative stress index were determined in all study subjects.
RESULTS: Serum total antioxidant capacity was significantly lower in patients with iron deficiency anemia than controls (p<0.05), while serum total peroxide level and oxidative stress index were significantly higher (both p<0.05). There was a significant correlation between hemoglobin level and serum total peroxide level, oxidative stress index and total antioxidant capacity (r=-0.504, p<0.05; r=-0.503, p<0.05; r=0.417, p<0.05, respectively).
CONCLUSION: Increased oxidative stress may play a role in the pathogenesis of iron deficiency anemia. Supplementation of antioxidant vitamins in conjunction with iron replacement therapy may offer better responses and provide early resolution of symptoms related to iron deficiency anemia. The automated assay is a reliable and easily applied method for measurement of serum total antioxidant capacity in iron deficiency anemia.

Keywords: Iron deficiency anemia, total peroxide, total antioxidant capacity, oxidative stress


Demir eksikliği anemisinde otomatik bir yöntem kullanılarak total antioksidan kapasite ile oksidatif durumun değerlendirilmesi

Mehmet Aslan1, Mehmet Horoz2, Hakim Çelik3
1Özel Erciş Çapa Tıp Merkezi, İç Hastalıkları Kliniği, Van
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Şanlıurfa
3Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Biyokimya Anabilim Dalı, Şanlıurfa

AMAÇ: Oksidanlarda artış veya antioksidanlarda azalma olan oksidatif stres demir eksikliği anemisinin patogenezinde olası biyokimyasal mekanizmalardan biridir. Bu çalışmamızın amacı otomatik bir yöntem kullanılarak demir eksikliği anemili hastalarda oksidatif durumu ve aneminin ciddiyeti ile oksidatif durum arasında herhangi bir ilişkinin olup olmadığını değerlendirmektir.
YÖNTEMLER: Çalışmaya 26 demir eksikliği anemili hasta ve 20 sağlıklı kişi alındı. Tüm çalışma olgularında serum total antioksidan kapasite, total peroksit seviyesi ve oksidatif stres indeksi ölçüldü.
BULGULAR: Demir eksikliği anemili hastalarda serum total antioksidan kapasitesi kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük bulunurken (p<0.05), serum total peroksit seviyesi ve oksidatif stres indeksi ise anlamlı derecede yüksek bulundu (her ikisi için p<0.05). Hemoglobin seviyeleri ile serum total peroksit seviyesi, oksidatif stres indeksi ve total antioksidan kapasite arasında anlamlı bir korelasyon vardı (sırasıyla; r= -0.504, p<0.05; r= -0.503, p<0.05; r= 0.417, p<0.05).
SONUÇ: Artmış oksidatif stres demir eksikliği anemisinin patogenezinde bir rol aynayabilir. Demir eksikliği anemili hastalarda demir replasman tedavisi ile birlikte antioksidan vitaminlerin verilmesi daha iyi yanıtlar sunabilir ve demir eksikliği anemisi ile ilgili semptomların erken düzelmesini sağlar. Bu otomatik test demir eksikliği anemisinde serum total antioksidan kapasitenin ölçümü için güvenilir ve kolay uygulanabilen bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Demir eksikliği anemisi, total peroksit, total antioksidan kapasite, oksidatif stres


Mehmet Aslan, Mehmet Horoz, Hakim Çelik. Evaluation of oxidative status in iron deficiency anemia through total antioxidant capacity measured using an automated method. Turk J Hematol. 2011; 28(1): 42-46

Corresponding Author: Mehmet Aslan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650