E-ISSN: 1308-5263
Mercury Toxicity: A Family Case Report [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2012; 29(1): 76-79 | DOI: 10.5152/tjh.2011.16  

Mercury Toxicity: A Family Case Report

Rahşan Yıldırım1, Fuat Erdem1, Mehmet Gündoğdu1, Yusuf Bilen1, Ebru Koca2, Yalçın Yıllıkoğlu3, Yaşar Nuri Şahin4
1Atatürk University, Faculty Of Medicine, Department Of Internal Medicine, Division Of Hematology, Erzurum, Turkey
2Department Of Hematology, Erzurum Region Education And Research Hospital, Erzurum, Turkey
3Atatürk University, Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Erzurum, Turkey
4Atatürk University, Faculty Of Medicine, Department Of Biochemistry, Erzurum, Turkey

Background: Increased levels of environmental pollution have exposed mankind to foreign matters. In this article, five individuals within the age range of 20 and 54 from the same family, who were poisoned from liquid form mercury, are presented.
Case Report: The first case presented to our clinic with cough, fever, night sweat.The patient with clinical findings of neutropenia, anemia and pneumonia who rapidly developed ARDS and died on the fourth day of hospitalization. Her WBC count: 0.4 (4,3 - 10,3 x 10³ / mm³), Hb: 10.8 (11.5-16.0) g/dL. The second case, presented with bicytopenia 1.3 (4,3 - 10,3 x 10³ / mm³), PLT: 88 x 10³(150– 400 x10³ /mm³). Toxic peripheral neuropathy was identified in both second and third cases. PLT count of third case was 123 x 10³ (150– 400 x10³ /ml). The fourth and fifth cases, presented with fatigue and headache. There were no positive findings in these two patients apart from high levels of mercury in the blood.
Conclusion: With this case presentation involving a family, we describe clinical presentations of varying degrees among individual members of the same family, who were exposed to liquid form mercury through contact and inhalation. We believe that heavy metal exposure should be considered in patients presenting with various symptoms involving several systems including the cardiovascular, respiratory and neurological systems, although heavy metal exposure is rare. Our case differs from others since it involves a family.

Keywords: Mercury intoxication, Family


Civa Zehirlenmesi: Bir Aile Olgu Sunumu

Rahşan Yıldırım1, Fuat Erdem1, Mehmet Gündoğdu1, Yusuf Bilen1, Ebru Koca2, Yalçın Yıllıkoğlu3, Yaşar Nuri Şahin4
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Erzurum, Türkiye
2Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği, Erzurum, Türkiye
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
4Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Giriş: Çevresel kirlilik insanları zehirli maddelere maruz bırakır. Biz, civa ile zehirlenen, yaşları 20-54 arasında olan aynı aileden 5 olguyu sunduk.
Olgular: Olgu 1; kliniğimize öksürük, ateş ve gece terlemesi ile başvurdu. Nötropeni, anemi ve pnömonisi olan hastada hızlı bir şekilde akut respiratuar distress sendromu (ARDS) gelişti ve hastaneye yatışının 4. gününde öldü. Hastanın WBC sayısı 0.4 × 103 mm-3 (normal sınır: 4.3-10.3 × 103 mm–3) ve Hb değeri 10.8 g dL–1 (normal sınır: 11.5-16.0 g dL–1) idi. Olgu 2; bisitopeni ile başvurdu, lökosit sayısı 1.3 × 103 mm-3 (normal sınır: 4.3-10.3 × 103 mm-3) ve trombosit sayısı 88 × 103 mm–3 (normal sınır: 150-400 × 103 mm–3) idi. Olgu 2 ve 3’te toksik periferik nöropati tespit edildi. Olgu 3’te trombosit sayısı 123 × 103 mm-3 (normal sınır: 150-400 × 103 mm-3) idi. Olgu 4 ve 5 halsizlik ve başağrısı ile başvurdu, kandaki yüksek civa seviyeleri dışında bu iki hastada herhangi bir pozitif bulguya rastlanmadı.
Sonuç: Biz, kardiyovasküler, solunum ve nörolojik sistem gibi birçok sistemi tutan ve çeşitli semptomlar ile başvuran hastalarda oldukça nadir olsa da ağır metal maruziyetinin değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sunulan rapor, aynı ailenin 5 bireyinde civa zehirlenmesi tespit edilmesi sebebi ile tektir.

Anahtar Kelimeler: Civa zehirlenmesi, Aile


Rahşan Yıldırım, Fuat Erdem, Mehmet Gündoğdu, Yusuf Bilen, Ebru Koca, Yalçın Yıllıkoğlu, Yaşar Nuri Şahin. Mercury Toxicity: A Family Case Report. Turk J Hematol. 2012; 29(1): 76-79

Corresponding Author: Rahşan Yıldırım, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650