E-ISSN: 1308-5263
Effectiveness of Sequential Compression Devices in Prevention of Venous Thromboembolism in Medically Ill Hospitalized Patients: A Retrospective Cohort Study [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2019; 36(3): 193-198 | DOI: 10.4274/tjh.galenos.2019.2018.0413  

Effectiveness of Sequential Compression Devices in Prevention of Venous Thromboembolism in Medically Ill Hospitalized Patients: A Retrospective Cohort Study

Prajwal Dhakal1, Ling Wang2, Joseph Gardiner3, Shiva Shrotriya2, Mukta Sharma2, Supratik Rayamajhi2
1University of Nebraska Medical Center, Department of Internal Medicine, Division of Oncology and Hematology, Omaha, Nebraska, USA; Fred and Pamela Buffett Cancer Center, University of Nebraska Medical Center, Omaha, Nebraska, USA
2Michigan State University, Department of Medicine, East Lansing, Michigan, USA
3Michigan State University, Department of Epidemiology and Biostatistics, East Lansing, Michigan, USA

Objective: To evaluate the effectiveness of sequential compression devices (SCDs) for venous thromboembolism (VTE) prevention in medically ill hospitalized patients.
Materials and Methods: Adult patients admitted to a teaching hospital from April 2015 to March 2016 were included. Patients on anticoagulants with or without SCDs were excluded. We analyzed VTE risk, length of hospital stay, and other comorbidities among propensity score-matched patients on SCDs and those without thromboprophylaxis (NONE).
Results: Among 30,824 patients, 67 patients (0.22%) developed VTE during their hospital stays, with deep vein thrombosis (DVT) in 55 cases and pulmonary embolism (PE) in 12. VTE was seen in 47 out of 20,018 patients on SCDs (41 DVT, 6 PE) and 20 out of 10,819 patients without SCDs (14 DVT, 6 PE). Risk-adjusted analysis showed no significant difference in VTE incidence in the SCD group compared to NONE (odds ratio 0.99, 95% confidence interval 0.57-1.73, p=0.74).
Conclusion: Compared to the NONE group, SCDs are not associated with decreased VTE incidence during hospital stay.

Keywords: Sequential compression devices, Venous thromboembolism, Hospitalized patients, Effectiveness


Hastanede Dahili Hastalıklar Nedeniyle Yatan Hastalarda Ardışık Kompresyon Cihazlarının Venöz Tromboemboliyi Önlemedeki Etkinliği

Prajwal Dhakal1, Ling Wang2, Joseph Gardiner3, Shiva Shrotriya2, Mukta Sharma2, Supratik Rayamajhi2
1University of Nebraska Medical Center, Department of Internal Medicine, Division of Oncology and Hematology, Omaha, Nebraska, USA; Fred and Pamela Buffett Cancer Center, University of Nebraska Medical Center, Omaha, Nebraska, USA
2Michigan State University, Department of Medicine, East Lansing, Michigan, USA
3Michigan State University, Department of Epidemiology and Biostatistics, East Lansing, Michigan, USA

Amaç: Çalışmanın amacı hastanede dahili hastalıklar nedeniyle yatan hastalarda ardışık kompresyon cihazlarının (SCD) venöz tromboemboliyi (VTE) önlemedeki etkinliğinin değerlendirilmesidir.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya Nisan 2015 ile Mart 2016 tarihleri arasında eğitim hastanesine yatan erişkin hastalar alınmıştır. Antikoagülan tedavi alanlar, SCD kullanılsın ya da kullanılmasın, çalışma dışında bırakılmıştır. VTE riski, hastanede yatış süresi ve diğer komorbiditeler eğilim skoru eşlenmiş SCD grubu ve tromboproflaksi kullanmayan grup (NONE) için analiz edilmiştir.
Bulgular: 30,824 hastadan 67 hasta (%0,22) hastanede yatış süresi içinde VTE geçirdi, bunların 55 tanesi derin ven trombozu (DVT), 12 tanesi pulmoner emboli (PE) idi. SCD kullanılan 20,018 hastadan 47’sinde (41 DVT, 6 PE), SCD kullanmayan 10,819 hastanın 20’sinde (14 DVT, 6 PE) VTE görüldü. Riske göre düzeltilmiş analiz SCD grubu ve NONE grubu arasında VTE insidansında anlamlı bir farklılık göstermemiştir (odds oranı 0,99, %95 güven aralığı 0,57-1,73, p=0,74).
Sonuç: Yatış süresince SCD grubunda NONE grubu ile karşılaştırıldığında VTE insidansında bir azalma gözlenmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Ardışık kompresyon cihazları, Venöz tromboemboli, Yatan hasta, Etkinlik


Prajwal Dhakal, Ling Wang, Joseph Gardiner, Shiva Shrotriya, Mukta Sharma, Supratik Rayamajhi. Effectiveness of Sequential Compression Devices in Prevention of Venous Thromboembolism in Medically Ill Hospitalized Patients: A Retrospective Cohort Study. Turk J Hematol. 2019; 36(3): 193-198

Corresponding Author: Supratik Rayamajhi, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685