E-ISSN: 1308-5263
Extended Half-Life Coagulation Factors: A New Era in the Management of Hemophilia Patients [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2019; 36(3): 141-154 | DOI: 10.4274/tjh.galenos.2019.2018.0393  

Extended Half-Life Coagulation Factors: A New Era in the Management of Hemophilia Patients

Muhlis Cem Ar1, Can Balkan2, Kaan Kavaklı2
1İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine Department of Internal Medicine, Division of Hematology, İstanbul, Turkey; Members of the Executive Board of Hemophilia Scientific Subcommittee, Turkish Society of Hematology
2Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Hemato-Oncology, İzmir, Turkey; Members of the Executive Board of Hemophilia Scientific Subcommittee, Turkish Society of Hematology

Despite effective factor replacement and various treatment schedules, there remain several challenges and unmet needs in the prophylactic treatment of hemophilia limiting its adoption and thereby posing an increased risk of spontaneous bleeding. In this regard, extended half-life (EHL) recombinant factor VIII (rFVIII) and factor IX (rFIX) products promise optimal prophylaxis by decreasing the dose frequency, increasing the compliance, and improving the quality of life without compromising safety and efficacy. EHL products might lead to higher trough levels without increasing infusion frequency, or could facilitate the ability to maintain trough levels while reducing infusion frequency. This paper aims to provide a comprehensive review of the rationale for developing EHL coagulation factors and their utility in the management of hemophilia, with special emphasis on optimal techniques for half-life extension and criteria for defining EHL coagulation factors, as well as indications, efficacy, and safety issues of the currently available EHL-rFVIII and EHL-rFIX products. Potential impacts of these factors on quality of life, health economics, and immune tolerance treatment will also be discussed alongside the challenges in pharmacokinetic-driven prophylaxis and difficulties in monitoring the EHL products with laboratory assays.

Keywords: Hemophilia, Factor replacement therapy, Extended halflife products, Laboratory assays, Pharmacokinetics, Quality of life


Uzatılmış Yarı Ömürlü Koagülasyon Faktörleri: Hemofili Tedavisinde Yeni Bir Dönem

Muhlis Cem Ar1, Can Balkan2, Kaan Kavaklı2
1İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine Department of Internal Medicine, Division of Hematology, İstanbul, Turkey; Members of the Executive Board of Hemophilia Scientific Subcommittee, Turkish Society of Hematology
2Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Hemato-Oncology, İzmir, Turkey; Members of the Executive Board of Hemophilia Scientific Subcommittee, Turkish Society of Hematology

Etkin faktör yerine koyma tedavisi ve değişik tedavi programlarına rağmen günümüzde hemofilinin profilaktik tedavisinde hala çözülmemiş sorunlar ve karşılanmamış gereksinimler vardır. Bu nedenle kanama riski ve kanamaya bağlı komplikasyonlar önemini korumaktadır. Bu bağlamda profilakside kullanılacak uzatılmış yarı ömürlü rekombinant faktör VIII ve faktör IX ürünleri tedavinin güvenlilik ve etkililiğinden ödün vermeksizin doz sıklığının azaltılması, hasta uyumunun artması ve yaşam kalitesinin düzelmesini sağlayarak optimal tedavi koşullarının oluşmasına yardımcı olabilir. Uzatılmış yarı ömürlü faktörler infüzyon sıklığını artırmadan daha yüksek çukur değerler ulaşılması veya mevcut çukur değerin daha seyrek infüzyonla idamesi konusunda önemli bir açılım sağlayabilir. Bu derlemede uzatılmış yarı ömürlü faktör konsantrelerinin geliştirilmesine neden gerek duyulduğu, hemofili tedavisindeki olası yerleri, faktör yarı ömrünü uzatmak için kullanılan teknikler ve mevcut uzatılmış yarı ömürlü faktör konsantrelerinin etkililik, güvenlilik ve endikasyonları ile ilişkili kapsamlı bilgi sunulacaktır. Ayrıca bu ürünlerin yaşam kalitesi ve sağlık ekonomisi üzerine etkileri, immün tolerans tedavisindeki yerleri, farmakokinetik temelli profilaside kullanımları ile laboratuvar izleminde karşılaşılan güçlükler tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hemofili, Faktör replasman tedavisi, Uzatılmış yarı ömürlü ürünler, Farmakokinetik, Yaşam kalitesi Extended


Muhlis Cem Ar, Can Balkan, Kaan Kavaklı. Extended Half-Life Coagulation Factors: A New Era in the Management of Hemophilia Patients. Turk J Hematol. 2019; 36(3): 141-154

Corresponding Author: Muhlis Cem Ar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685