E-ISSN: 1308-5263
Long-term culture-initiating cells (LTC-IC) produced from CD34+ cord blood cells with limiting dilution method [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2010; 27(4): 234-241 | DOI: 10.5152/tjh.2010.44  

Long-term culture-initiating cells (LTC-IC) produced from CD34+ cord blood cells with limiting dilution method

Gülderen Yanıkkaya Demirel1, Tülin Budak-Alpdoğan2, Sema Aktaş1, Mahmut Bayık3
1Stem Cell Laboratory Of Hematology Department, Yeditepe University, İstanbul, Turkey
2Department Of Medicine, University Of Medicine And Dentistry Of New Jersey, New Jersey, Usa
3Department Of Internal Medicine, Marmara University, Hematology-ımmunology Section, İstanbul

OBJECTIVE: Even though much progress has been made in defining primitive hematologic cell phenotypes by using flow cytometry and clonogenic methods, the direct method for study of marrow repopulating cells still remains to be elusive. Long Term Culture-Initiating Cells (LTC-IC) are known as the most primitive human hematopoietic cells detectable by in vitro functional assays.
METHODS: In this study, LTC-IC with limiting dilution assay was used to evaluate repopulating potential of cord blood stem cells.
RESULTS: CD34 selections from cord blood were completed succesfully with magnetic beads (73,64%±9,12). The average incidence of week 5 LTC-IC was 1: 1966 CD34+ cells (range 1261–2906).
CONCLUSION: We found that number of LTC-IC obtained from CD34+ cord blood cells were relatively low in numbers when compared to previously reported bone marrow CD34+ cells. This may be due to the lack of some transcription and growth factors along with some cytokines and chemokines released by accessory cells which are necessary for proliferation of cord blood progenitor/stem cells and it presents an area of interest for further studies.

Keywords: Stem cell, cord blood, LTC-IC, limiting dilution, CFU assay, cytometry


Kısıtlı dilüsyon yöntemi ile CD34+ kordon kanı hücrelerinden uzundönemli kültür-başlatan hücreler (UDK-BH) üretimi

Gülderen Yanıkkaya Demirel1, Tülin Budak-Alpdoğan2, Sema Aktaş1, Mahmut Bayık3
1Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Kök Hücre Lab., İstanbul
2New Jersey Tıp Ve Diş Hekimliği Üniversitesi, Tıp Bölümü, New Jersey, ABD
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Abd, Hematoloji-immunoloji Bilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Akım hücre ölçer ve klonojenik yöntemler kullanımı ile öncül hematolojik hücre fenotiplerinin tanımlanmasında çok aşama kaydedilmiş olmasına rağmen, kemik iliğini yenileyen hücrelerin doğrudan bir yöntemle tanımlanması henüz mümkün olmamaktadır. Uzun Dönemli Kültür-Başlatan Hücreler (UDK-BH) in vitro fonksiyonel yöntemlerle saptanabilen en öncül insan hematopoietik hücreleridir.
YÖNTEMLER: Bu araştırmada, kordon kanı kök hücrelerinin kemik iliğini yenileyen hücre yeteneğini ölçümlemek üzere kısıtlı dilüsyon ile UDK-BH yöntemi uygulanmıştır.
BULGULAR: Kordon kanından CD34+ hücrelerin seleksiyonu manyetik boncuklarla başarı ile gerçekleştirilmiştir (%73,64±9,12). UDK-BH’lerin 5. haftada ortalama görülme sıklığı 1: 1966 CD34+ hücredir (aralık: 1261-2906).
SONUÇ: CD34+ kordon kanı hücrelerinden elde edilen UDK-BH sayısı daha önce yayınlarda bildirilen kemik iliği hücreleri değerlerinden daha düşük düzeyde saptanmıştır. Bu bulgunun proliferasyon için gerekli olan sinyal transkripsiyon molekülleri, büyüme faktörleri, kemokin ve sitokinlerin aksesuar hücreler tarafından salınarak ortamda olmamasına bağlı olduğu düşünülmüştür. Bu alanda gelecekte daha çok araştırma yapılması bilgilerimizin artmasını sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kök hücre, kordon kanı, LTC-IC, kısıtlı dilüsyon, CFU kültürü, akan hücre ölçer


Gülderen Yanıkkaya Demirel, Tülin Budak-Alpdoğan, Sema Aktaş, Mahmut Bayık. Long-term culture-initiating cells (LTC-IC) produced from CD34+ cord blood cells with limiting dilution method. Turk J Hematol. 2010; 27(4): 234-241

Corresponding Author: Gülderen Yanıkkaya Demirel, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650