E-ISSN: 1308-5263
Tumor Necrosis Factor Alpha (TNF-α) –308G/A Polymorphism and the Risk of Multiple Myeloma: A Meta-analysis of Pooled Data from 12 Case-control Studies [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2019; 36(2): 72-80 | DOI: 10.4274/tjh.galenos.2019.2018.0238  

Tumor Necrosis Factor Alpha (TNF-α) –308G/A Polymorphism and the Risk of Multiple Myeloma: A Meta-analysis of Pooled Data from 12 Case-control Studies

Yingchao Li1, Yong Lin2
1Xiamen University Zhongshan Hospital, Department of Orthopedics, Xiamen, China
2Xiamen University Zhongshan Hospital Clinical Laboratory, Xiamen, China; Medical College of Xiamen University, Institute of Infectious Disease, Xiamen, China

Objective: Tumor necrosis factor alpha (TNF-α) is an important cytokine involved in inflammation, immune response, and other biological processes. The association between polymorphism -308G/A in its promoter and the risk of multiple myeloma (MM) is not clear. Thus, we conducted a meta-analysis to clarify this question.
Materials and Methods: Twelve eligible studies, which included 2204 MM cases and 3478 controls, were enrolled in our meta-analysis by searching the PubMed, China National Knowledge Infrastructure, Scopus, Web of Science, and Google Scholar databases up to December 2018. The effect of polymorphism -308G/A on MM risk was evaluated by calculating the pooled odds ratio (OR) and the 95% confidence interval (CI). Furthermore, the Q-test and I2 statistical analyses were used to estimate the degree of heterogeneity. Sensitivity analysis was conducted to test the robustness of the meta-analysis results. Publication bias was assessed by Egger’s test and visual inspection of a funnel plot.
Results: In the dominant model, -308G/A polymorphism was associated with reduced MM risk (OR=0.80, 95% CI: 0.65-0.97), and it also demonstrated a significant protective effect with a pooled OR of 0.82 (95% CI: 0.68-0.99) in the Caucasian subgroup. Because of the limited number of individual studies with AA genotype carriers, only eight studies were included in the recessive model, and no significant difference was observed. Moreover, the meta-analysis of the allele frequency demonstrated that the A allele has a protective effect against MM risk with a pooled OR of 0.83 (95% CI: 0.69-0.99). Sensitivity analysis suggested that the synthesized effect size was not influenced by any individual study. Moreover, the Egger’s test statistical analysis suggested that publication bias was not obvious in the present analysis.
Conclusion: Overall, the -308G/A polymorphism was associated with reduced MM risk in the dominant model and allele frequency. Further investigation is needed to gain better insight.

Keywords: Multiple myeloma, Tumor necrosis factor-α,, Polymorphism, Meta-analysis


Tümör Nekroz Faktör Alfa-308G/A Polimorfizmi ve Multipl Myelom Riski: On İki Olgu Kontrol Çalışması Havuz Datasının Meta Analizi

Yingchao Li1, Yong Lin2
1Xiamen University Zhongshan Hospital, Department of Orthopedics, Xiamen, China
2Xiamen University Zhongshan Hospital Clinical Laboratory, Xiamen, China; Medical College of Xiamen University, Institute of Infectious Disease, Xiamen, China

Amaç: Tümör nekroz faktör alfa (TNF-α) enflamasyon, immün cevap ve diğer biyolojik süreçlerde rol alan önemli bir sitokindir. TNF-α -308G/A promotor bölge polimorfizmi ile multipl myelom (MM) riski arasındaki ilişki net değildir. Bu soruya cevap aramak amacıyla bir meta-analiz çalışması gerçekleştirdik.
Gereç ve Yöntem: Meta analize 2018 Aralık ayına kadar PubMed, China National Knowledge Infrastructure, Scopus, “Web of Science”, ve “Google Scholar”da yayınlanmış olan 2204 MM hastası ve 3478 kontrol içeren 12 çalışma dahil edildi. -308G/A polimorfizminin MM üzerine olan etkisi birleştirilmiş odds oranı (OR) ve %95 güven aralığı (CI) ile değerlendirildi. Heterojenite derecesinin hesaplanması için Q-test ve I2 istatistiksel analizleri kullanıldı. Meta analiz sonuçlarının kuvvet testi için hassasiyet analizi kullanıldı. Yayın yanlılık değerlendirilmesi Egger testi ve huni grafiğinin görsel incelemesi ile yapıldı.
Bulgular: Baskın modelde, -308G/A polimorfizmi azalmış MM riski ile ilişkili bulundu (OR=0,80, %95 CI: 0,65-0,97), ve bu polimorfizm varlığının anlamlı koruyucu etkisi beyaz ırkta 0,82 (%95 CI: 0,68-0,99) birleştirilmiş OR ile de gösterildi. AA genotip taşıyıcılarının bireysel çalışmalarda daha az sayıda bulunması nedeniyle çekinik modele sadece 8 çalışma dahil edildi ve anlamlı bir farklılık gözlenmedi. Dahası, allel frekansının meta analizinde A allelinin MM için koruyucu etkisi 0,83 (%95 CI: 0,69-0,99) birleştirilmiş OR ile gösterildi. Hassasiyet analizi sentezlenen etki büyüklüğünde hiçbir çalışmanın tek başına belirleyici etkisinin olmadığını gösterdi. Ayrıca, Egger test istatistiksel analizi ile bu çalışmada yayın yanlılığının olmadığını ortaya kondu.
Sonuç: Sonuç olarak, -308G/A polimorfizmi baskın modelde ve allel sıklığında MM riskinde azalma ile ilişkili bulunmuştur. Bu ilişkinin daha iyi anlaşılabilmesi için ileri çalışmalar gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Multiple myelom, Tümör nekroz faktör-α,, Polimorfizm, Meta-analiz


Yingchao Li, Yong Lin. Tumor Necrosis Factor Alpha (TNF-α) –308G/A Polymorphism and the Risk of Multiple Myeloma: A Meta-analysis of Pooled Data from 12 Case-control Studies. Turk J Hematol. 2019; 36(2): 72-80

Corresponding Author: Yingchao Li, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685