E-ISSN: 1308-5263
A Randomized Study Comparing the Efficacy of Three Hepatitis B Vaccine Induction Regimens in Adult Patients with Hematological Malignancies [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2016; 33(3): 231-235 | DOI: 10.4274/tjh.2015.0079  

A Randomized Study Comparing the Efficacy of Three Hepatitis B Vaccine Induction Regimens in Adult Patients with Hematological Malignancies

Zübeyde Nur Özkurt, Elif Suyanı, Rauf Haznedar, Münci Yağcı
Gazi University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, Turkey

Objective: Non-responsiveness to hepatitis B virus (HBV) vaccines is not rare in hemato-oncological patients due to disease-associated or treatment-induced immune suppression. Although different strategies have been employed to improve the response rates, to date there is not an approved schedule for HBV immunization in patients with hematological malignancies. We designed a prospective randomized study to evaluate the efficacy of 3 different induction regimens for HBV vaccination.
Materials and Methods: In the standard-dose (SD) group, total vaccine dose delivered was 40 μg and patients were vaccinated with 20 μg at weeks 0 and 4. In the high-dose dose-intensive (HDDI) group, total vaccine dose delivered was 80 μg and patients were vaccinated with 40 μg at weeks 0 and 4. In the high-dose time-intensive (HDTI) group, total vaccine dose delivered was 80 μg and patients were vaccinated with 20 μg at weeks 0, 2, 4, and 6.
Results: In a cohort of 114 patients, 38.6% responded to HBV vaccination. The response rate in the SD arm, HDDI arm, and HDTI arm was 26.2%, 29.7%, and 44.4%, respectively (p>0.05). Age was the only variable identified as having a negative impact on response.
Conclusion: Short of achieving statistical significance, a higher response rate was observed in the HDTI arm. Therefore, this study supports a high-dose, time-intensive HBV vaccine induction regimen in patients with hematological malignancies who are not on chemotherapy.

Keywords: Hepatitis B, Vaccine, Hematological malignancies


Erişkin Hematolojik Maligniteli Hastalarda Üç Tip Hepatit B Aşılama Rejimini Karşılaştıran Randomize Bir Çalışma

Zübeyde Nur Özkurt, Elif Suyanı, Rauf Haznedar, Münci Yağcı
Gazi University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, Turkey

Amaç: Hematolojik maliniteli hastalarda hastalık veya tedavi ilişkili immün baskılanma yüzünden Hepatit B virüsü (HBV) aşısı yanıtsızlığı nadir değildir. Aşı yanıtını düzeltecek yöntemler denenmiş olsa da hematolojik maligniteli hastalarda kabul görmüş bir protokol henüz mevcut değildir.
Gereç ve Yöntem: Üç farklı HBV aşılama rejimini karşılaştıran ileriye dönük ve randomize bir çalışma tasarlandı. Standart doz (SD) grubuna toplam 40 μg olmak üzere 0. ve 4. haftada 20 μg HBV aşısı yapıldı. Yüksek doz-doz yoğun (YDDY) gruba toplam 80 μg HBV aşısını 0. ve 4. haftada 40 μg uygulandı. Yüksek doz-sık uygulama (YDSU) grubuna toplam 80 μg HBV aşısı 0., 2., 4. ve 6. haftalarda 20 μg yapıldı.
Bulgular: Yüz on dört hastayı içeren bu çalışmada HBV aşısına yanıt %38,6 bulundu. Yanıt oranı SD, YDDY ve YDSU kolu için yanıt sırası ile %26,2, %29,7 ve %44,7 bulundu (p>0,05). Aşı yanıtı üzerine olumsuz etkili tek değişkenin yaş olduğu saptandı.
Sonuç: İstatistiksel anlamı olmasa da YDSU kolunda HBV aşı yanıtı oransal olarak daha yüksek bulundu. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar hematolojik maligniteli hastalarda yüksek doz ve daha sık uygulanan HBV aşılama rejiminin daha etkin olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hepatit B, Aşılama, Hematolojik malignite


Zübeyde Nur Özkurt, Elif Suyanı, Rauf Haznedar, Münci Yağcı. A Randomized Study Comparing the Efficacy of Three Hepatitis B Vaccine Induction Regimens in Adult Patients with Hematological Malignancies. Turk J Hematol. 2016; 33(3): 231-235

Corresponding Author: Zübeyde Nur Özkurt, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685