E-ISSN: 1308-5263
Variant clinical courses in children with immune thrombocytopenic purpura: Sixteen year experience of a single medical center [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2010; 27(3): 147-155 | DOI: 10.5152/tjh.2010.21  

Variant clinical courses in children with immune thrombocytopenic purpura: Sixteen year experience of a single medical center

Işın Yaprak, Berna Atabay, İkbal Durak, Meral Türker, Haldun Öniz, Esra Arun Özer
İzmir Tepecik Training And Research Hospital, İzmir, Turkey

OBJECTIVE: Immune thrombocytopenic purpura (ITP) is the most common cause of acquired thrombocytopenia in children. The objective of this study was to evaluate the presenting features, variation in the clinical courses, initial response rate to therapy, and long-term outcome in patients with ITP.
METHODS: Three hundred and fifty out of 491 newly diagnosed patients with ITP between the initial diagnosis ages of 6 months to 16 years were included in this retrospective, descriptive study. Patients with acute vs chronic ITP, acute vs recurrent ITP and chronic vs recurrent ITP were compared in terms of age at diagnosis, gender, initial platelet count, response rate to initial therapy, long-term outcome, and total duration of follow-up.
RESULTS: The clinical courses of the patients were determined as acute, chronic and recurrent in 63.8%, 29.1%, and 7.1%, respectively. Platelet count >20x109/L and initial diagnosis age >10 years were found to increase the probability of chronic outcome by at least two-fold.
CONCLUSION: It is concluded that ITP in childhood is a common disease with low morbidity and mortality. In addition to the acute and chronic form, a rare recurrent form, which accounts for about 4-7% of all ITP patients, should be considered.

Keywords: Immune thrombocytopenic purpura, children, clinical course, chronic, recurrent, outcome


Çocukluk çağında immun trombositopenik purpura ve farklı klinik seyir: Tek merkezin 16 yıllık deneyimi

Işın Yaprak, Berna Atabay, İkbal Durak, Meral Türker, Haldun Öniz, Esra Arun Özer
İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye

AMAÇ: İmmun trombositopenik purpura (ITP) çocukluk çağında en sık görülen edinsel trombositopeni nedenlerindendir. Bu çalışmada, ITP’li çocuklarda başvuru bulguları, klinik seyirlerindeki farklılıklar, tedaviye ilk yanıt ve uzun dönem prognozlarının değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEMLER: Bu retrospektif, tanımlayıcı araştırmaya tanı yaşı 6 ay-16 yıl olan ITP’li 491 hastadan 350’si dahil edildi. Akut, kronik ve rekürren ITP’li olgular tanı yaşı, cinsiyet, başvurudaki trombosit sayısı, ilk tedavi yanıtı, prognoz ve izlem süreleri yönünden ikili gruplar halinde karşılaştırıldı.
BULGULAR: Hastaların %63.8’i akut, %29.1’i kronik ve %7.1’i rekürren ITP olarak tanımlandı. Trombosit sayısı >20x109/L ve başvuru yaşının >10 yaş olmanın kronik ITP olasılığını 2 kat arttırdığı görüldü.
SONUÇ: Sonuç olarak ITP, çocukluk yaş grubunda mortalite ve morbiditesi düşük bir hastalıktır. Akut ve kronik seyirli ITP dışında, tüm ITP olgularının %4-7’sini oluşturan rekürren formların da olabileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İmmun trombositopenik purpura, çocuk, klinik seyir, kronik, rekürren, prognoz


Işın Yaprak, Berna Atabay, İkbal Durak, Meral Türker, Haldun Öniz, Esra Arun Özer. Variant clinical courses in children with immune thrombocytopenic purpura: Sixteen year experience of a single medical center. Turk J Hematol. 2010; 27(3): 147-155

Corresponding Author: Berna Atabay, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650