E-ISSN: 1308-5263
Hematological Parameters in Severe Complicated Plasmodium falciparum Malaria among Adults in Aden [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2013; 30(4): 394-399 | DOI: 10.4274/Tjh.2012.0086  

Hematological Parameters in Severe Complicated Plasmodium falciparum Malaria among Adults in Aden

Sawsan Bakhubaira
Aden University, Faculty Of Medicine And Health Sciences, Department Of Hematology Oncology, Aden, Yemen

OBJECTIVE: To study some hematological parameters in adult patients with complicated severe malaria and their relations to clinical outcome.
METHODS: This was a prospective study, including 77 patients from Aden Governorate with complicated severe malaria over the course of 2 years (2010-2011).
RESULTS: The common form of severe malaria in Aden was cerebral malaria (25.9%), followed by renal failure (18.2%), severe anemia (16.9%), and hepatitis (14.3%), with a case fatality rate of 7.8%. Hemoglobin concentration was significantly different among the various complications of severe malaria, while platelet and white blood cell counts did not show such differences. The mean age was older among patients that died. Hematological parameters did not significantly differ among dead or surviving patients. Thrombocytopenia was seen in 42.9% of patients and 18.2% of these had platelet counts of <50.0x109/L. However, none of them developed bleeding.
CONCLUSION: This study concluded that hematological changes are common complications encountered in severe malaria, but they are not related to the clinical outcome.

Keywords: Complicated, Severe, Malaria, Thrombocytopenia


Ciddi Komplike Falciparum Sıtmalı Aden Yetişkinlerinde Hematolojik Parametreler

Sawsan Bakhubaira
Aden Üniversitesi, Tıp Ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hematoloji Onkoloji Anabilim Dalı, Aden, Yemen

AMAÇ: Komplike ağır sıtmalı hastalarda bazı hematolojik parametrelerin klinik sonuç ile ilişkisinin incelenmesi.
YÖNTEMLER: Aden vilayetinde iki yıllık sürede (2010-2012) tanı alan 77 komplike ağır sıtma hastasını içine alan prospektif bir çalışma yapıldı.
BULGULAR: Ağır sıtmanın çeşitli komplikasyonlarında hemoglobin konsantrasyonları önemli ölçüde farklı idi, bununla birlikte trombosit ve lökosit sayıları bu farklılığı göstermedi. Yaş ortalaması ölen hastalar arasında büyüktü.
Hematolojik parametreler, ölen ya da hayatta kalan hastalar arasında önemli derecede farklı değildi. Trombositopeni oranı %42,9 idi ve bunların %18,2’sinde sayı 50,0 x109/L’den küçüktü. Ancak hiçbirinde kanama gelişmedi.
SONUÇ: Bu çalışma ile, hematolojik değişikliklerin ağır sıtmada sık karşılaşılan komplikasyonlar olduğu fakat klinik sonuç ile ilişkili olmadığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Komplike, Ciddi, Sıtma, Trombositopeni


Sawsan Bakhubaira. Hematological Parameters in Severe Complicated Plasmodium falciparum Malaria among Adults in Aden. Turk J Hematol. 2013; 30(4): 394-399

Corresponding Author: Sawsan Bakhubaira, Yemen


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650