E-ISSN: 1308-5263
The effect of calabash chalk on some hematological parameters in female adult Wistar rats [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2010; 27(3): 177-181 | DOI: 10.5152/tjh.2010.25  

The effect of calabash chalk on some hematological parameters in female adult Wistar rats

Amabe Otoabasi Akpantah, Ofon Samuel Ibok, Moses Bassey Ekong, Mokutima Amarachi Eluwa, Theresa Bassey Ekanem
Department Of Anatomy, University Of Calabar, Calabar, Nigeria

OBJECTIVE: Calabash chalk is a naturally occurring mineral consumed among the Nigerian community for pleasure and commonly by pregnant women as a remedy for morning sickness. Reports have shown that it contains different toxic substances, with lead being the most abundant. This study was therefore undertaken to ascertain the effect of two commonly available preparations of this chalk on some hematological parameters.
METHODS: Twenty-four adult female Wistar rats with average weight of 100 g were assigned into three groups (1, 2, 3). Group 1 served as the control and the animals received distilled water, while Groups 2 and 3 were treated by oral gavage with 40 mg/kg of non-salted (NSCC) and salted calabash chalk (SCC), respectively, for 14 days.
RESULTS: The hemoglobin (Hb) concentration and red blood cell (RBC) count were significantly (p<0.05, 0.001 respectively) lower in the NSCC group, while erythrocyte sedimentation rate (ESR) was significantly (p<0.05) higher in the NSCC group compared to the control. There were no significant differences in packed cell volume (PCV), white blood cell (WBC) and platelet (Pl) counts compared to the control. The SCC group presented no significant difference in all blood count parameters compared to the control.
CONCLUSION: This infers that calabash chalk, particularly the non-salted form, alters the normal concentration of Hb, RBC and Pl counts, and ESR, as observed in the female Wistar rats studied.

Keywords: Calabash chalk, blood parameters, wistar rat


Kalabaş tebeşiri (Calabash chalk) dişi yetişkin Wistar sıçanların bazı hematolojik parametreleri üzerindeki etkisi

Amabe Otoabasi Akpantah, Ofon Samuel Ibok, Moses Bassey Ekong, Mokutima Amarachi Eluwa, Theresa Bassey Ekanem
Department Of Anatomy, University Of Calabar, Calabar, Nigeria

AMAÇ: Kalabaş tebeşiri, genellikle gebe ve diğer kadınlar tarafından keyfi olarak ve sabah bulantısını iyileştirmek için tüketilen, doğan oluşumlu bir mineraldir. Başta kurşun olmak üzere farklı toksik maddeler içerdiği raporlarda gösterilmiştir. Dolayısıyla bu çalışmada, bu taşın en yaygın iki preparatının bazı hematolojik parametreler üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Ortalama 100 g ağırlığında 24 yetişkin dişi Wistar sıçanı üç gruba (1, 2 ve 3) ayrılmıştır. Grup 1 kontrol grubu olup, hayvanlara distile su verilmiş ve grup 2 ve 3, 14 gün süreyle her biri 40 mg/kg tuzsuz (NSCC) ve tuzlu Kalabaş tebeşiri (SCC) ile birlikte oral besleme yoluyla tedavi edilmiştir.
BULGULAR: Hemoglobin (Hb) konsantrasyonu ve kırmızı kan hücresi (RBC) sayımı anlamlı derecede NSCC grubunda düşüktü (Sırasıyla P<0.05, 0.001), eritrosit sedimentasyıon hızı da kontrol grubuna oranla anlamlı olarak yüksekti (p<0.05). Hematokrit, beyaz kan hücresi ve trombosit sayımlarında kontrol grubuna gore anlamlı değişiklik olmamıştır. SCC grubunun tüm kan parametrelerinde kontrol grubuna göre anlamlı değişiklik gözlemlenmemiştir.
SONUÇ: Özellikle tuzsuz olan Kalabaş tebeşiri, incelenen dişi Wistar sıçanlarda normal Hb konsantrasyonu, RBC ve PI sayımlarını ve ESR değerini değiştirdiği gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kalabaş tebeşiri, kan parametreleri, wistar sıçan


Amabe Otoabasi Akpantah, Ofon Samuel Ibok, Moses Bassey Ekong, Mokutima Amarachi Eluwa, Theresa Bassey Ekanem. The effect of calabash chalk on some hematological parameters in female adult Wistar rats. Turk J Hematol. 2010; 27(3): 177-181

Corresponding Author: Moses Bassey Ekong, Nigeria


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650