E-ISSN: 1308-5263
The Evaluation of Hydroxyethyl Starch (6% HES 130/0.4) Solution’s Potential Preventive Effects on Coagulation Status in Women with Gynecologic Malignancies Using Rotation Thromboelastography [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2014; 31(3): 261-265 | DOI: 10.4274/Tjh.2013.0003  

The Evaluation of Hydroxyethyl Starch (6% HES 130/0.4) Solution’s Potential Preventive Effects on Coagulation Status in Women with Gynecologic Malignancies Using Rotation Thromboelastography

Meltem Olga Akay1, Ayten Bilir2, Tufan Öge3, Gökhan Kuş1, Fezan Şahin Mutlu4
1Eskişehir Osmangazi University Faculty Of Medicine, Department Of Hematology, Eskişehir, Turkey
2Eskişehir Osmangazi University Faculty Of Medicine, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Eskişehir, Turkey
3Eskişehir Osmangazi University Faculty Of Medicine, Department Of Obstetrics And Gynecology, Eskişehir, Turkey
4Eskişehir Osmangazi University Faculty Of Medicine, Department Of Biostatistics, Eskişehir, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study was to determine the effects of in vitro hemodilution with 6% hydroxyethyl starch (HES) 130/0.4 solution on the coagulation status of women with gynecologic malignancies by using rotation thromboelastogram (ROTEM®).
METHODS: Twenty-two patients with gynecological tumors scheduled for anesthesia were enrolled. Blood
samples were diluted by 20% with 6% HES (130/0.4) solution.
RESULTS: In the INTEM assay, clotting time (CT) (p<0.01) and clot formation time (CFT) (p<0.001) were significantly increased and maximum maximum clot formation (MCF) (p< 0.001) was significantly decreased in HES hemodilution compared with the undiluted control samples. In the EXTEM assay, there was a similar significant increase in increase in CFT (p<0.01) and a decrease in maximum a decrease in MCF (p<0.01) in HES hemodilution when compared with control samples.
CONCLUSION: HES 130/0.4 solution causes significant hypocoagulable changes in the thromboelastographic profile of gynecologic cancer patients in vitro.

Keywords: Blood coagulation, Colloids, Genital neoplasms, Thromboelastography


Jinekolojik Maligniteli Kadınlarda Hidroksietil Nişasta (%6 HES 130/0.4) Solüsyonunun Potansiyel Koruyucu Etkilerinin Rotasyonel Trombelastografi Kullanılarak Değerlendirilmesi

Meltem Olga Akay1, Ayten Bilir2, Tufan Öge3, Gökhan Kuş1, Fezan Şahin Mutlu4
1Eskişehir Osmangazi University Faculty Of Medicine, Department Of Hematology, Eskişehir, Turkey
2Eskişehir Osmangazi University Faculty Of Medicine, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Eskişehir, Turkey
3Eskişehir Osmangazi University Faculty Of Medicine, Department Of Obstetrics And Gynecology, Eskişehir, Turkey
4Eskişehir Osmangazi University Faculty Of Medicine, Department Of Biostatistics, Eskişehir, Turkey

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, jinekolojik maligniteli kadınlarda %6 hidroksietil nişasta (HES) 130/0,4 solüsyonu ile hemodilüsyonun koagülasyon durumu üzerine in vitro etkilerinin rotasyonel trombelastogram (ROTEM®) kullanarak belirlenmesidir.
YÖNTEMLER: Anestezi programına alınan jinekolojik tümörlü 22 hasta dahil edildi. Kan örnekleri %6 HES (130/0,4) solüsyonu ile %20 dilue edildi.
BULGULAR: INTEM analizinde, HES hemodilüsyonunda, dilüsyon yapılmayan kontrol örneklerine göre pıhtılaşma zamanı (CT) (p<0.01) ve pıhtı oluşma zamanı (CFT) (p<0,001) anlamlı uzamış ve maksimum pıhtı sertliği (MCF) (p<0,001) anlamlı kısalmış idi. EXTEM analizinde, HES hemodilüsyonunda, dilüsyon yapılmayan kontrol örneklerine göre benzer olarak CFT değerinde anlamlı uzama (p<0,01) ve MCF değerinde anlamlı kısalma (p<0,01) mevcut idi.
SONUÇ: HES 130/0,4 solüsyonu jinelolojik kanserli hastaların trombelastografik profilinde in vitro önemli hipokoagulabl değişikliklere yol açmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kan koagülasyonu, Kolloidler, Genital neoplaziler, Trombelastografi


Meltem Olga Akay, Ayten Bilir, Tufan Öge, Gökhan Kuş, Fezan Şahin Mutlu. The Evaluation of Hydroxyethyl Starch (6% HES 130/0.4) Solution’s Potential Preventive Effects on Coagulation Status in Women with Gynecologic Malignancies Using Rotation Thromboelastography. Turk J Hematol. 2014; 31(3): 261-265

Corresponding Author: Meltem Olga Akay, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650