E-ISSN: 1308-5263
Clinical Significance of Reticulocyte Hemoglobin Content in the Diagnosis of Iron Deficiency Anemia [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2013; 30(2): 153-156 | DOI: 10.4274/Tjh.2012.0107  

Clinical Significance of Reticulocyte Hemoglobin Content in the Diagnosis of Iron Deficiency Anemia

Mustafa Karagülle1, Eren Gündüz1, Fezan Şahin Mutlu2, Meltem Olga Akay1
1Eskişehir Osmangazi University Medical School, Department Of Hematology, Eskişehir, Turkey
2Eskişehir Osmangazi University Medical School, Department Of Biostatistics, Eskişehir, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study was to evaluate the clinical significance of reticulocyte hemoglobin content (CHr) in the diagnosis of iron deficiency anemia (IDA) and to compare it with other conventional iron parameters.
METHODS: A total of 32 female patients with IDA (serum hemoglobin <120 g/L and serum ferritin <20 ng/mL) and 18 female patients with iron deficiency (serum hemoglobin > 120 g/L and serum ferritin <20 ng/mL) were enrolled.
RESULTS: CHr was 24.95±3.92 pg in female patients with IDA and 29.93±2.96 pg in female patients with iron deficiency. CHr showed a significant positive correlation with hemoglobin, mean corpuscular volume, mean corpuscular hemoglobin, mean corpuscular hemoglobin concentration, serum iron, and transferrin saturation and a significant negative correlation with transferrin and total iron-binding capacity. The cut-off value of CHr for detecting IDA was 29 pg.
CONCLUSION: Our data demonstrate that CHr is a useful parameter that can be confidently used in the diagnosis of IDA, and a CHr cut-off value of 29 pg predicts IDA.

Keywords: Iron deficiency anemia, Reticulocyte hemoglobin content, Diagnosis


Demir Eksikliği Anemisi Tanısında Retikülosit Hemoglobin İçeriğinin Klinik Önemi

Mustafa Karagülle1, Eren Gündüz1, Fezan Şahin Mutlu2, Meltem Olga Akay1
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, DEA tanısında retikülosit hemoglobin içeriğinin (CHr) klinik önemini belirlemek ve diğer konvansiyonel demir parametreleri ile karşılaştırmaktır.
YÖNTEMLER: Çalışmaya demir eksikliği (serum hemoglobin >120 g/L ve serum ferritin <20 ng/mL) olan 18 kadın hasta ve demir eksikliği anemisi (serum hemoglobin <120 g/L ve serum ferritin <20 ng/mL) olan 32 kadın hasta dahil edildi.
BULGULAR: Demir eksikliği anemisi olan hastalarda retikülosit hemoglobin içeriği 24,95±3,92 pg, demir eksikliği olan hastalarda ise 29,93±2,96 pg idi. CHr; hemoglobin, MCV, MCH, MCHC, serum demiri ve transferrin saturasyonu ile anlamlı pozitif korelasyon; transferrin ve total demir bağlama kapasitesi ile anlamlı negatif korelasyon gösterdi. DEA tanısı için CHr cut-off değeri 29 pg olarak saptandı.
SONUÇ: Bizim verilerimiz, CHr’nin DEA tanısında güvenle kullanılabilecek faydalı bir parametre olduğunu ve 29 pg olan CHr cut-off değerinin demir eksikliği anemisini öngördüğünü göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Demir eksikliği anemisi, Retikülosit hemoglobin içeriği, Tanı


Mustafa Karagülle, Eren Gündüz, Fezan Şahin Mutlu, Meltem Olga Akay. Clinical Significance of Reticulocyte Hemoglobin Content in the Diagnosis of Iron Deficiency Anemia. Turk J Hematol. 2013; 30(2): 153-156

Corresponding Author: Meltem Olga Akay, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650