E-ISSN: 1308-5263
Trends in Transfusion Transmitted Infections Among Replacement Blood Donors in Karachi, Pakistan [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2013; 30(2): 163-167 | DOI: 10.4274/Tjh.2012.0132  

Trends in Transfusion Transmitted Infections Among Replacement Blood Donors in Karachi, Pakistan

Syed Mohammad Irfan1, Jamal Uddin1, Hasan Abbas Zaheer2, Sadia Sultan1, Amjad Baig1
1Liaquat National Hospital, Department Of Haematology, Karachi, Pakistan
2Pakistan Institute Of Medical Sciences, Pakistan

OBJECTIVE: To determine the prevalence of Hepatitis-B, Hepatitis-C and Human Immunodeficiency infections in replacement blood donors.
METHODS: From January 2004 to December 2011, 108,598 apparently healthy donors donated blood at our Blood Bank. Screening was done by Microparticle Enzyme Immuno Assay (MEIA) method on Axsym System (Abbott Diagnostic, USA) and in year 2011 by Chemiluminescent Immunoassay (CIA) method on Architect i2000 (Abbott Diagnostic, USA). From 2010 onward, HIV reactive donors were advised for confirmatory tests and reported back with the results.
RESULTS: Of the 108,598 total donors, 108,393 (99.8%) were replacement donors with a mean age of 28.92 (17-55) years. Of this, only 164 (0.15%) were females. Among the replacement donors, 4,906 (4.5%) were found to be reactive for Hepatitis-B, C and Human Immunodeficiency Virus. All the reactive patients, except one, were males. HbsAg was positive in 2,068 (1.90%) and anti-HCV in 2832 (2.61%) donors, while 111 (0.10%) were positive for Human Immunodeficiency Virus. Co-infectivity was observed in 103 (0.09%) cases. The prevalence appeared to be higher in younger age group (17-30 yrs). Only 16.6% cases should be patients returned with results of the confirmatory tests for HIV and were found positive.
CONCLUSION: Hepatitis-B and C sero-prevalence in our series of replacement donors appears high compared to most studies from neighboring countries and relatively low in comparison to earlier studies from Pakistan. Prevalence of HIV, however, appears low and turn out of HIV positive cases for confirmatory tests is low.

Keywords: Replacement Blood Donors, Hepatitis-B, Hepatitis-C, HIV


Karaçi, Pakistan’daki Kan Bağışçılarında Transfüzyonla Bulaşan Enfeksiyonların Yaygınlığı

Syed Mohammad Irfan1, Jamal Uddin1, Hasan Abbas Zaheer2, Sadia Sultan1, Amjad Baig1
1Liyakat Ulusal Hastanesi, Hematoloji Bölümü, Karaçi, Pakistan
2Pakistan Enstitüsü, Tıp Bilimleri, Pakistan

AMAÇ: Kan bağışçılarında, Hepatit-B, Hepatit-C ve Human Immunodeficiency enfeksiyonlarının prevelansını belirlemek.
YÖNTEMLER: Ocak 2004’den aralık 2011’e kadar, 108598 sağlıklı verici, kan bankamıza bağışta bulunmuştur. Taramalar, Axsym System (Abbott Diagnostic, USA) için Microparticle Enzyme Immuno Assay (MEIA) methodu ve 2011 yılında da Architect i2000 (Abbott Diagnostic, USA) için Chemiluminescent Immunoassay (CIA) yöntemi ile yapılmıştır. 2010 yılından itibaren, HIV reaktif vericilerin sonuçlarına doğrulama testleri uygulanmış ve kişilere geri bildirimde bulunulmuştur.
BULGULAR: Toplam 108598 bağışçının 108393’ü (%99,8) replasman bağışçısı olup, yaş ortalaması 28,92 (17-55) idi. Bunların sadece 164’ü (%0,15) kadındı. Kan bağışçıları arasında 4906 (%4,5) olgu Hepatit-B, C ve Human Immunodeficiency Virus yönünden pozitif bulundu. Bunların biri hariç hepsi erkekti. Bağışçıların 2068’inde (%1,90) Hbs Ag ve 2832’sinde (%2,61) ise anti-HCV pozitif bulundu. 111 (%0,10) kişi Human Immunodeficiency Virus yönünden pozitifdi. Birden fazla enfeksiyon varlığı 103 (%0,09) olguda saptandı. Prevelans, görece genç yaştakilerde (17-30 yaş) daha yüksek bulundu. Sadece %16,6 olgu HIV doğrulama testi ile pozitif saptanarak reddedildi.
SONUÇ: Çalışmamızda kan bağışçılarındaki Hepatit-B ve C seroprevelansı, komşu ülkelerin çalışmalarıyla kıyaslandığında yüksek bulunmakla birlikte, Pakistan’dan daha evvel yapılan çalışmalardaki sonuçlarla karşılaştırıldığında ise görece düşük saptanmıştır. Buna karşın, HIV prevelansı ve doğrulama testine tabi tutulan HIV pozitif olgu sayısı ise düşük görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Replasman kan bağışçısı, Hepatit-B, Hepatit-C ve HIV


Syed Mohammad Irfan, Jamal Uddin, Hasan Abbas Zaheer, Sadia Sultan, Amjad Baig. Trends in Transfusion Transmitted Infections Among Replacement Blood Donors in Karachi, Pakistan. Turk J Hematol. 2013; 30(2): 163-167

Corresponding Author: Syed Mohammad Irfan, Pakistan


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650