E-ISSN: 1308-5263
Are university students a favorable target group for blood donation campaigns? [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2010; 27(4): 275-281 | DOI: 10.5152/tjh.2010.42  

Are university students a favorable target group for blood donation campaigns?

Bülent Eser1, Fatih Kurnaz1, Leylagül Kaynar1, Mehmet Yay2, Serdar Şıvgın1, Ali Ünal1, Mustafa Çetin1
1Department Of Hematology, Erciyes University Medical School, Internal Medicine, Kayseri, Turkey
2Blood Bank, Erciyes University Medical School, Kayseri, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study was to investigate the willingness of university students regarding blood donation and to compare results among residents living in the Kayseri city center.
METHODS: Admission for blood donation after donor acquisition campaigns and the rates of repeated donation over a one-year period were compared between the two groups.
RESULTS: Between November 2006 and August 2008, a total of 29614 people were included in the study. After educational campaigns, the rate of admission for blood donation was 66% among university students, while it was only 29% among the city residents. Although the deferral rate and adverse events during donation were found to be higher in the student group, they had a higher repeated donation rate and higher return rate after a short message system.
CONCLUSION: University students appear to be good candidates for long-term regular blood donation. Use of a short message system to issue reminders about blood donation may be a reasonable method to replenish the blood supply.

Keywords: Blood donation, university, student


Üniversite öğrencileri kan bağış kampanyaları için uygun bir hedef kitle midir?

Bülent Eser1, Fatih Kurnaz1, Leylagül Kaynar1, Mehmet Yay2, Serdar Şıvgın1, Ali Ünal1, Mustafa Çetin1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Hematoloji Bilim Dalı, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kan Bankası, Kayseri

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin kan bağışı konusundaki istekliliklerini araştırmak ve bu grubu Kayseri şehir merkezinde yaşayan insanlarla karşılaştırmaktı.
YÖNTEMLER: İki grup donor kazanım kampanyaları sonrası kan bağışı için başvurma ve bir yıl içinde tekrar kan bağışı yapma oranları yönünden karşılaştırıldı.
BULGULAR: Kasım 2006 ile Ağustos 2008 arasında toplam 29614 kişi çalışmaya dahil edildi. Eğitimsel kampanyalar sonrasında kan bağışı için başvurma oranı üniversite öğrencilerinde %66 iken bu oran üniversite dışı grupta sadece %29 idi. Reddedilme ve kan verme işlemi sırasında istenmeyen etki gözlenme oranı öğrenci grubunda daha fazla gözlenmesine rağmen bu grupta toplam tekrar donor olma ve kısa mesaj sistemiyle hatırlatma sonrası yeniden donor olma oranı daha yüksekti.
SONUÇ: Üniversite öğrencileri uzun sureli düzenli kan bağışçısı olmak için iyi bir aday grubudur. Kan bağışının hatırlatılması için kısa mesaj sisteminin kullanılması kan stoklarının yerine konması için akılcı bir yöntem olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kan bağışı, üniversite, öğrenci


Bülent Eser, Fatih Kurnaz, Leylagül Kaynar, Mehmet Yay, Serdar Şıvgın, Ali Ünal, Mustafa Çetin. Are university students a favorable target group for blood donation campaigns?. Turk J Hematol. 2010; 27(4): 275-281

Corresponding Author: Bülent Eser, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650