E-ISSN: 1308-5263
High Throughput FISH Analysis: A New, Sensitive Option For Evaluation of Hematological Malignancies [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2013; 30(2): 122-128 | DOI: 10.4274/Tjh.2012.0033  

High Throughput FISH Analysis: A New, Sensitive Option For Evaluation of Hematological Malignancies

Hakan Savlı1, Seda Eren1, Nilüfer Üzülmez1, Zeynep İlkay1, Duygu Yavuz1, Deniz Sünnetçi1, Abdullah Hacıhanifioğlu2, Naci Çine1
1Kocaeli University Faculty Of Medicine, Department Of Medical Genetics, Kocaeli, Turkey
2Kocaeli University Faculty Of Medicine, Department Of Hematology, Kocaeli, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study was to determine the efficiency of the high throughput FISH analysis (HTFA) method for detecting genetic alterations in hematological malignancies, which is a new bacterial artificial chromosome array-based approach.
METHODS: We performed a HTFA study of bone marrow aspiration and peripheral blood samples of 77 cases (n=19 myelodysplastic syndrome, n=17 acute lymphoblastic leukemia, n=9 chronic myeloid leukemia, n=32 acute myeloid leukemia) with hematological malignancies during the periods of initial diagnosis, treatment, and/or follow-up.
RESULTS: Both numerical and structural abnormalities were detected by HTFA. We observed aberrations in 88% of our acute lymphoblastic leukemia patients, 25% of acute myeloid leukemia patients, and 31% of myelodysplastic syndrome patients. In chronic myeloid leukemia cases, aberration was not detected by HTFA.
CONCLUSION: Our results showed that HTFA, combined with other methods, will gradually take a place in the routine diagnosis of hematologic malignancies.

Keywords: Hematologic malignancies, Leukemia, Molecular genetics, Microarray


Yüksek Çıktılı FISH Analizi: Hematolojik Malignitelerin Değerlendirilmesinde Yeni ve Hassas Bir Seçenek

Hakan Savlı1, Seda Eren1, Nilüfer Üzülmez1, Zeynep İlkay1, Duygu Yavuz1, Deniz Sünnetçi1, Abdullah Hacıhanifioğlu2, Naci Çine1
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

AMAÇ: Çalışmamızın amacı, hematolojik malignitelerde gözlenen genetik değişimlerin tespitinde, yeni bir BAC tabanlı array yaklaşımı olan HTFA metodunun etkinliğini gözlemlemektir.
YÖNTEMLER: Tanı, tedavi ve /veya takip sürecinde olan toplam 77 (n=19 MDS, n=17 ALL, n=9 KML, n=32 AML) hematolojik maligniteli olgudan alınan kemik iliği aspirasyon ve periferik kan materyallerine HTFA metodu uygulandı.
BULGULAR: Olgularımızda hem sayısal hem de yapısal kromozomal anomaliler tespit edildi. Anomali görülme oranı tanıya göre farklılık göstermektedir. ALL olgularının %88’inde, AML olgularının %25’inde ve MDS olgularının ise %31’inde aberasyon gözlenmiş olup, KML olgularında ise aberasyon saptanmamıştır.
SONUÇ: HTFA yönteminin, diğer yöntemlerle birlikte kullanıldığında, hematolojik malignitelerin rutin tanı şemalarında yer alabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Hematolojik maligniteler, Lösemi, Moleküler genetik, Mikroarray


Hakan Savlı, Seda Eren, Nilüfer Üzülmez, Zeynep İlkay, Duygu Yavuz, Deniz Sünnetçi, Abdullah Hacıhanifioğlu, Naci Çine. High Throughput FISH Analysis: A New, Sensitive Option For Evaluation of Hematological Malignancies. Turk J Hematol. 2013; 30(2): 122-128

Corresponding Author: Hakan Savlı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650