E-ISSN: 1308-5263
Hyperbaric Oxygen: an important treatment modality in severe hemorrhagic cystitis after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2009; 26(4): 176-180

Hyperbaric Oxygen: an important treatment modality in severe hemorrhagic cystitis after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation

Mustafa Nuri Yenerel, Sevgi Kalayoglu-beşışık, Oktay Perdeci, Nuray Gürses, Murat Tunç, Deniz Sargın
İstanbul University, İstanbul Faculty Of Medicine, Department Of Internal Medicine, Division Of Hematology, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: Hemorrhagic cystitis (HC) is a generally self-limited complication of hematopoietic stem cell transplantation (HSCT). It may occur in the early or late posttransplant period and can promote sometimes severe morbidity. We analyzed our data regarding HC in allogeneic HSCT patients in order to establish the efficacy of hyperbaric oxygen (HBO) therapy in severe HC and to document the main problems during its use.
METHODS: Between March 1993 and August 2006, 161 patients received allogeneic HSCT. Mesna, hyperhydration and forced diuresis were used as early HC prophylaxis of cyclophosphamide-induced HC. However, HC was diagnosed in 49 of the 161 recipients and 17 of them were considered as severe HC. We analyzed their data retrospectively.
RESULTS: Forced diuresis with hyperhydration (up to 8 L/day) and transfusion support to maintain a platelet count above 30x109/L were sufficient in 10 of the 17 patients with severe HC. Alternative therapies used included intravesical irrigation with formalin and prostaglandin (PG)F2 alpha and HBO, and HBO appeared to be the most useful among them.
CONCLUSION: We conclude that HBO offers a noninvasive therapeutic alternative in the management of intractable HC in the HSCT setting. (Turk J Hematol 2009; 26: 176-80)

Keywords: Hyperbaric oxygen, hemorrhagic cystitis, stem cell transplantation


Hiperbarik oksijen: allojeneik hematopoietik kök hücre nakli sonrası gelişen ağır hemorajik sistit olgularında önemli bir tedavi seçeneği

Mustafa Nuri Yenerel, Sevgi Kalayoglu-beşışık, Oktay Perdeci, Nuray Gürses, Murat Tunç, Deniz Sargın
Istanbul Üniversitesi, Istanbul Tıp Fakültesi, Iç Hastalıkları Bölümü, Hematoloji Ana Bilim Dalı, Istanbul

AMAÇ: Hemorajik sistit, hematopoetik kök hücre naklinin genellikle kendiliğinden düzelen bir yan etkisidir. Nakil sonrası erken ve geç dönemlerde gelişebilen bu komplikasyon bazen oldukça ağır geçebilmektedir. Biz allojeneik hematopoetik kök hücre nakli sonrası hemorajik sistit gelişen olgularımızı, özellikle hiperbarik oksijen tedavisinin bu olgulardaki etkinliğini ve kullanımda dikkat edilmesi gereken özellikler açısından değerlendirdik.
YÖNTEMLER: Mart 1993 ve Ağustos 2006 yılları arasında 161 hastaya allojeneik hematopoetik kök hücre nakli uygulandı. Siklofosfamide bağlı hemorajik sistit gelişimi engelleyebilmek amacıyla profilaktik olarak Mesna, hiperhidrasyon ve zorlu diürez uygulandı. Buna rağmen 161 olgunun 17’si ağır olmak üzere 49’unda hemorajik sistit gelişti. Tedavi yaklaşımı ve bulgular geriye dönük olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Zorlu diürez ve günde 8 litreye varan hiperhidrasyon tedavisi ile trombosit sayısını 30.000/mm3 üzerinde tutacak şekilde trombosit transfüzyonları ağır hemorajik sistit olan olguların 10’unda yeterli oldu. Alternatif tedavi yaklaşımları olarak mesane içinin formalin ve prostaglandin F2 alpha ile yıkanması ile hiperbarik oksijen tedavisi kullanıldı. Bu tedavilerden en yararlısının hiperbarik oksijen olduğu gözlendi.
SONUÇ: Bu nedenle özellikle hematopoetik kök hücre nakilleri sonrası gelişen inatçı hemorajik sistit olgularının tedavisinde hiperbarik oksijen uygulamasının önemli bir tedavi yaklaşımı olduğunu düşünüyoruz. (Turk J Hematol 2009; 2009; 26: 176-80)

Anahtar Kelimeler: Hiperbarik oksijen, hemorajik sistit, kök hücre nakli


Mustafa Nuri Yenerel, Sevgi Kalayoglu-beşışık, Oktay Perdeci, Nuray Gürses, Murat Tunç, Deniz Sargın. Hyperbaric Oxygen: an important treatment modality in severe hemorrhagic cystitis after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Turk J Hematol. 2009; 26(4): 176-180

Corresponding Author: Mustafa Nuri Yenerel, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650