E-ISSN: 1308-5263
Better differential diagnosis of iron deficiencyanemia from beta-thalassemia trait [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2009; 26(3): 138-145

Better differential diagnosis of iron deficiencyanemia from beta-thalassemia trait

Fakher Rahim1, Bijan Keikhaei2
1Research Center Of Thalassemia & Hemoglobinopathies, Ahwaz Jondishapour University Of Medical Sciences And
2Physiology Research Center, Ahwaz Jondishapour University Of Medical Sciences, Ahwaz, Iran

OBJECTIVE: Iron deficiency anemia (IDA) and ß- Thalassemia Trait (ß-TT) are the most common forms of microcytic anemia. This study was conducted to compare the validity of these discrimination indices in differentiating ß- Thalassemia Trait (β-TT) from IDA by calculating their sensitivity, specificity and Youden's index.
METHODS: Totally 323 subjects (173 children and 150 adult) with microcytic anemia were involved in this study. We calculated 10 discrimination indices in all patients with IDA and β-TT. We divided the patients into two different groups as younger and older than 10 years.
RESULTS: None of indices showed sensitivity and specificity of 100% in the patients older than 11 years, but only Shine and Lal Index showed sensitivity close to 90% and specificity of 100% in the patients younger than 10 years. The most accurate discriminative index for patients younger than 10 years was Shine & Lal and in case of patients older than 11 years it was RDWI. Youden's index for Shine & Lal & RBC Count and for RDWI & RBC Count indices has most diagnostic value for younger and older than 10 years, respectively.
CONCLUSION: None of the indices was completely sensitive and specific in differentiation between β-TT and IDA. MCHD mean and median were very close to normal values for both IDA and β-TT patients, but in case of MHDL we have found mean and median were significantly higher than normal values in β-TT and lower than those in IDA patients. In our study, Youden's index of RBC and S & L were the highest and the most reliable discrimination indices in differentiating β-TT from IDA in the patients younger than 10 years and for patients older than 11 years, the most reliable discrimination indices were RBC and RDWI.

Keywords: ß-Thalassemia trait, iron deficiency anemia, red blood cell, indices, discriminative indices


Demir eksikliği anemisinin beta-talasemi taşıyıcılığından ayırıcı tanısının daha iyi yapılması

Fakher Rahim1, Bijan Keikhaei2
1Research Center Of Thalassemia & Hemoglobinopathies, Ahwaz Jondishapour University Of Medical Sciences And
2Physiology Research Center, Ahwaz Jondishapour University Of Medical Sciences, Ahwaz, Iran

AMAÇ: Demir eksikliği anemisi (DEA) ve beta-talasemi taşıyıcılığı, mikrositik aneminin en sık nedenleridir. Bu çalışma, β-talasemi taşıyıcılığının (β-TT) DEA’dan ayrımında kullanılan ayırt edici indekslerin duyarlılıklarını, özgüllüklerini ve Youden indekslerini hesaplayarak, ayırıcı tanıdaki önemlerini karşılaştırmak amacıyla yürütülmüştür.
YÖNTEMLER: Mikrositik anemili toplam 323 kişi (173 çocuk ve 150 erişkin) bu çalışmaya dahil edilmiştir. DEA ve β-TT’li tüm hastalarda 10 ayırt edici indeks değerlendirilmiştir. Hastalar 10 yaşından küçük ve 10 yaşından büyük olmak üzere iki farklı gruba ayrılmıştır.
BULGULAR: İndekslerden hiçbiri 11 yaşından büyük hastalarda %100 duyarlılık ve özgüllük göstermemiş, sadece Shine ve Lal indeksleri 10 yaşından küçük hastalarda %90’a yakın bir duyarlılık ve %100 özgüllük göstermiştir. En hassas ayırt edici indeks olarak 10 yaşından küçük hastalar için Shine ve Lal indeksleri, 11 yaşından büyük hastalar için ise RDWI indeksi bulunmuştur. Shine ve Lal ve kırmızı kan hücresi sayısı için Youden indeksinin ve RDWI ve kırmızı kan hücresi sayısı için Youden indeksinin, sırasıyla 10 yaşından küçük ve 10 yaşından büyük hastalar için en yüksek tanısal değere sahip olduğu
görülmüştür.
SONUÇ: İndekslerden hiçbiri β-TT ve DEA ayrımında tam olarak duyarlı ve özgül değildi. Hem DEA hem de β-TT hastaları için ortalama ve ortanca MCHD değerleri normale çok yakındı, fakat MHDL durumunda ortalama ve ortancaların, β-TT için normal değerlerden anlamlı olarak yüksek ve EDA hastalarının değerlerlerinden düşük olduğunu bulduk. Çalışmamızda, Shine ve Lal ve kırmızı kan hücresi sayısının Youden indeksi 10 yaşından küçük hastalarda β-TT ve DEA ayrımında en yüksek ve en güvenilir ayırt edici indeks, 11 yaşından büyük hastalar için ise kırmızı kan hücresi ve RDWI en güvenilir indeksler olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: β, -talasemi taşıyıcılığı, demir eksikliği anemisi, kırmızı kan hücresi, İndeksler, ayırıcı indeksler


Fakher Rahim, Bijan Keikhaei. Better differential diagnosis of iron deficiencyanemia from beta-thalassemia trait. Turk J Hematol. 2009; 26(3): 138-145

Corresponding Author: Fakher Rahim, Iran


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650