E-ISSN: 1308-5263
Hematopoietic Stem Cell Transplantation Activity and Trends at a Pediatric Transplantation Center in Turkey During 1998-2008 [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2012; 29(2): 143-149 | DOI: 10.5505/tjh.2012.78300  

Hematopoietic Stem Cell Transplantation Activity and Trends at a Pediatric Transplantation Center in Turkey During 1998-2008

Volkan Hazar, Gülsün Karasu, Vedat Uygun, Mediha Akcan, Alphan Küpesiz, Akif Yeşilipek
Akdeniz University, School Of Medicine, Department Of Pediatric Hematology, Oncology And Bmt Unit, Antalya, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study was to document hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) activity and trends at our treatment center.
METHODS: Data collected over a 10-year period were retrospectively analyzed, concentrating primarily on types of HSCT, transplant-related mortality (TRM), stem cell sources, indications for HSCT, and causes of death following HSCT.
RESULTS: In total, 222 allogeneic (allo)-HSCT (87.4%) and 32 autologous (auto)-HSCT (12.6%) procedures were performed between 1998 and 2008. Stem cells obtained from unrelated donors were used in 22.6% (50/222) of the allo- HSCTs. Cord blood was the source of hematopoietic stem cells (HSC) in 12.2% of all transplants. The most common indication for allo-HSCT was hemoglobinopathy (43.2%), versus neuroblastoma (53.1%) for auto-HSCT. The TRM rate 1 year post transplantation was 18.3% ± 2.5% for all transplants, but differed according to transplantation type (23.5% ± 7.9% for auto-HSCT and 17.5% ± 2.6% for allo-HSCT). The most common cause of death 1 year post HSCT was infection (35.9%).
CONCLUSION: The TRM rate in the patients that underwent allo-HSCT was similar to that which has been previously reported; however, the TRM rate in the patients that underwent auto-HSCT was higher than previously reported in developed countries. The selection of these patients to be transplanted must be made attentively.

Keywords: Hematopoietic stem cell transplantation, Pediatric, Transplant-related mortality, Turkey


1998-2008 Yılları Arasında Türkiye’de bir Pediatrik Nakil Merkezindeki Hematopoietik Kök Hücre Nakli Aktiviteleri ve Eğilimleri

Volkan Hazar, Gülsün Karasu, Vedat Uygun, Mediha Akcan, Alphan Küpesiz, Akif Yeşilipek
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji/onkoloji Bilim Dalı, Çocuk Kit Ünitesi, Antalya, Türkiye

AMAÇ: Bir pediatrik merkezde yapılan hematopoietik kök hücre nakil (HKHN) aktiviteleri ve yönelimleri hakkında bilgi vermektir.
YÖNTEMLER: On yıllık bir zaman dilimindeki veriler geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonlanım noktaları olarak, gerçekleştirilen HKHN çeşitleri, nakil ilişkili ölüm hızları, kök hücre kaynakları, nakil endikasyonları ve nakil sonrası ölüm nedenleri olarak belirlenmiştir.
BULGULAR: 1998-2008 zaman diliminde, 222'si (%87.4) allojeneik ve 32'si (%12.6) otolog olmak üzere toplam 254 HKHN gerçekleştirildi. Allojeneik olguların %22.6'sı akraba dışı donör kaynaklıyken, tüm nakillerin %12.2'si kordon kanı ile yapılan nakillerdi. Hemoglobinopatiler, allojeneik HKHN'lerinin en sık endikasyonu iken, otolog olgularda en sık endikasyon, nöroblastomaydı. Tüm grupta nakil ilişkili ölüm hızı %18.3±2.5 olarak saptandı. Nakil ilişkili ölüm hızı 1. yılda, otolog nakillerde %23.5±7.9 ve allojeneik nakillerde %17.5±2.6'dı. HKHN sonrasında ilk 1 yıl içindeki en sık ölüm nedeni, infeksiyonlar olarak belirlendi.
SONUÇ: Nakil ilişkili ölüm hızları allojeneik grupta literatürle uyumlu bulunurken, otolog grupta yüksek bulundu. Bu hasta grubunun seçimi daha detaylı olarak yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hematopoietik kök hücre nakli, Çocuk, Nakil ilişkili ölüm hızı, Türkiye


Volkan Hazar, Gülsün Karasu, Vedat Uygun, Mediha Akcan, Alphan Küpesiz, Akif Yeşilipek. Hematopoietic Stem Cell Transplantation Activity and Trends at a Pediatric Transplantation Center in Turkey During 1998-2008. Turk J Hematol. 2012; 29(2): 143-149

Corresponding Author: Volkan Hazar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2018) = 0.779