E-ISSN: 1308-5263
Influence of L-Carnitine on Stored Rat Blood: A Study on Plasma [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2017; 34(4): 328-333 | DOI: 10.4274/tjh.2016.0343  

Influence of L-Carnitine on Stored Rat Blood: A Study on Plasma

Carl Hsieh, Vani Rajashekharaiah
Jain University, Center for Post Graduate Studies, Department of Biotechnology, Bangalore, India

Objective: Plasma acts as a good indicator of oxidative stress in blood. L-Carnitine is an antioxidant that reduces metabolic stress in cells, thereby providing a protective effect against oxidative stress (OS). L-Carnitine as an additive in storage has not been explored. Thus, this study attempts to analyze the role of L-carnitine in blood storage solution, citrate phosphate dextrose adenine (CPDA)-1, through OS markers including antioxidant enzymes, lipid peroxidation, and protein oxidation.
Materials and Methods: Blood was collected from male Wistar rats and stored in CPDA-1 solution with L-carnitine (10 mM, 30 mM, and 60 mM: groups LC 10, LC 30, and LC 60, respectively) and without L-carnitine (control group). Plasma was isolated every 5th day and the OS markers were analyzed.
Results: Superoxide dismutase (SOD) and sulfhydryl (SH) increased over storage in controls, LC 30, and LC 60. Catalase increased in LC 30 and LC 60 during storage. Thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) and protein carbonyl (PrC) levels in all groups increased initially and reduced towards the end of storage. SOD and SH levels were maintained while TBARS and PrC levels increased in LC 10.
Conclusion: L-Carnitine was beneficial in terms of increased antioxidant capacity and SH and decreased lipid peroxidation. This forms the basis for further studies on L-carnitine as a constituent in storage solutions.

Keywords: L-Carnitine, Plasma, Antioxidant enzymes, Lipid peroxidation, Protein oxidation


L-Karnitinin Depolanmış Sıçan Kanı Üzerine Etkisi: Plazmada Yapılan Bir Çalışma

Carl Hsieh, Vani Rajashekharaiah
Jain University, Center for Post Graduate Studies, Department of Biotechnology, Bangalore, India

Amaç: Plazma kanda oksidatif stresin iyi bir göstergesi olarak görev yapar. L-karnitin hücrelerde metabolik stresi azaltan böylece oksidatif strese (OS) karşı koruyucu etki sağlayan bir antioksidandır. L-Karnitinin depolamada katkı maddesi olarak kullanımı araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu çalışmada kan depolama solüsyonu olan sitrat fosfat dekstroz adenin (CPDA)-1 ‘e eklenen L-karnitinin rolü antioksidan enzimler, lipid peroksidasyonu ve protein oksidasyonunu içeren OS göstergeleri aracılığı ile analiz edilmektedir.
Gereç ve Yöntem: Wistar sıçanlarından kan örneği alındı ve CPDA1 solüsyonunda L-karnitin ile (10 mM, 30 mM, ve 60 mM: Sırasıyla LC 10, LC 30 ve LC 60 grupları) ve L-karnitinsiz (kontrol grup) olarak depolandı. Plazma her 5. günde izole edildi ve OS göstergeleri analiz edildi.
Bulgular: Süperoksit dismutaz (SOD) ve sülfidril (SH) kontroller de (LC30 ve LC60) depolama boyunca arttı. Katalaz LC30 ve LC60 da depolama sırasında arttı. Tiyobarbitürik asit reaktif maddesi (TBARS) ve protein karbonil (PrC) düzeyleri tüm gruplarda başlangıçta arttı ve depolama sonuna doğru azaldı. SOD ve SH düzeyleri LC 10’da korunurken TBARS ve PrC düzeyleri arttı.
Sonuç: L-Karnitin antioksidan kapasite ve SH artışı ile lipid peroksidasyonu azalması açısından faydalı idi. Bu durum, L-karnitinin depolama solüsyonlarında bileşen olarak ileri çalışmaları yapılması için bir temel oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: L-Karnitin, Plazma, Antioksidan enzimler, Lipid peroksidasyonu, Protein oksidasyonu


Carl Hsieh, Vani Rajashekharaiah. Influence of L-Carnitine on Stored Rat Blood: A Study on Plasma. Turk J Hematol. 2017; 34(4): 328-333

Corresponding Author: Vani Rajashekharaiah, India


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650