E-ISSN: 1308-5263
Tumor Necrosis Factor-Superfamily 15 Gene Expression in Patients with Sickle Cell Disease [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2014; 31(3): 255-260 | DOI: 10.4274/Tjh.2012.0130  

Tumor Necrosis Factor-Superfamily 15 Gene Expression in Patients with Sickle Cell Disease

Ahmet Ata Özçimen1, Selma Ünal2, Necmiye Canacankatan3, Şerife Efsun Antmen4
1Mersin University Faculty Of Science And Art, Department Of Biology, Mersin, Turkey
2Mersin University Faculty Of Medicine, Department Of Pediatrics, Division Of Pediatric Hematology, Mersin, Turkey
3Mersin University Faculty Of Pharmacy, Department Of Biochemistry, Mersin, Turkey
4Mersin University Medical Services Vocational School, Mersin, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study was to investigate the relation between tumor necrosis factor-superfamily 15 (TNFSF15) gene expression and clinical findings in children with sickle cell disease (SCD).
METHODS: Forty-nine patients with SCD and 38 healthy controls were included in this study. TNFSF15
gene expression and plasma levels were analyzed. TNFSF15 gene expression was compared in subgroups considering the frequency of painful crises and acute chest syndrome (ACS).
RESULTS: It was found that TNFSF15 gene expression was significantly higher in patients with SCD than the controls (p=0.001), whereas there was no significant difference between the patients with SCD and the control groups considering plasma levels of TNFSF15. TNFSF15 gene expression was also significantly higher in SCD patients with ACS (p=0.008).
CONCLUSION: These findings suggest that TNFSF15 may have a role in the pathogenesis of SCD presenting with ACS. Further studies on larger groups are needed to determine the function of TNFSF15 in SCD patients with ACS and pulmonary hypertension. Analysis of TNFSF15 expression may also serve as a promising approach in ACS therapy.

Keywords: Sickle cell disease, Inflammation, Cytokine, TNFSF15 gene


Orak Hücre Hastalığı Olan Hastalarda Tümör Nekroz Faktör Süperailesi-15 Gen Ekspresyonu

Ahmet Ata Özçimen1, Selma Ünal2, Necmiye Canacankatan3, Şerife Efsun Antmen4
1Mersin University Faculty Of Science And Art, Department Of Biology, Mersin, Turkey
2Mersin University Faculty Of Medicine, Department Of Pediatrics, Division Of Pediatric Hematology, Mersin, Turkey
3Mersin University Faculty Of Pharmacy, Department Of Biochemistry, Mersin, Turkey
4Mersin University Medical Services Vocational School, Mersin, Turkey

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, orak hücre hastalığı (OHH) olan çocukların klinik bulgularıyla birlikte tümör nekroz faktör süperailesi-15 (TNFSF15) gen ifadesi arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır.
YÖNTEMLER: Bu amaç için, OHH’li 49 hasta ve 38 sağlıklı kontrol bu çalışmaya dahil edilmiştir. TNFSF15 gen ifadesi ve plazma düzeyleri analiz edilmiştir. Aynı zamanda, TNFSF15 gen ifadesi akut göğüs ağrısı ve ağrılı kriz sıklığına göre de alt-gruplar karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: STNFSF15 plazma düzeyleri ile ilişkili olarak kontrol ve OHH’li hastalar arasında anlamalı bir fark bulunmazken, TNFSF15 gen ifadesi düzeyleri OHH hastalarında kontrol grubuna göre anlamlı bir şekilde artmış olarak bulunmuştur (p=0,001). TNFSF15 gen ifadesi aynı zamanda akut göğüs ağrısı olan OHH’li hastalarda anlamlı olarak artmış bulunmuştur
(p=0,008).
SONUÇ: Bu bulgular, TNFSF15 gen ifadesinin özellikle akut göğüs ağrılı OHH patogenezinde bir rolü olacağını düşündürmektedir. Pulmoner hipertansiyonlu ve akut göğüs ağrılı OHH hastalarında TNFSF15 işlevinin belirlenmesi için ileri geniş grup çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. TNFSF15 gen ifadesi aynı zamanda, OHH tedavisinde yeni bir yaklaşıma da katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Orak hücre hastalığı, Enflamasyon, Sitokin, TNFSF15 geni


Ahmet Ata Özçimen, Selma Ünal, Necmiye Canacankatan, Şerife Efsun Antmen. Tumor Necrosis Factor-Superfamily 15 Gene Expression in Patients with Sickle Cell Disease. Turk J Hematol. 2014; 31(3): 255-260

Corresponding Author: Selma Ünal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650