E-ISSN: 1308-5263
Encephalitozoon intestinalis: A Rare Cause of Diarrhea in an Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation (HSCT) Recipient Complicated by Albendazole-Related Hepatotoxicity [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2013; 30(2): 204-208 | DOI: 10.4274/Tjh.90692  

Encephalitozoon intestinalis: A Rare Cause of Diarrhea in an Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation (HSCT) Recipient Complicated by Albendazole-Related Hepatotoxicity

Serdar Şıvgın1, Bülent Eser1, Leylagül Kaynar1, Fatih Kurnaz1, Hülya Şıvgın2, Süleyman Yazar3, Mustafa Çetin1, Ali Ünal1
1Erciyes University, School Of Medicine, Department Of Hematology, Dedeman Stem Cell Transplantation Hospital, Kayseri, Turkey
2Erciyes University, School Of Medicine, Department Of Medical Genetics, Kayseri, Turkey
3Erciyes University, School Of Medicine, Department Of Parasitology, Kayseri, Turkey

A 50-year-old male patient previously diagnosed with acute myelomonocytic (M4) leukemia in July 2009 underwent allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (allo-HSCT). During the pre-transplant period complete blood count (CBC), liver and renal function tests, coagulation tests, and other parameters were normal. On the first day of transplantation teicoplanin (400 mg d–1 for the first 3 d, and then 400 mg d-1) and caspofungin (first dose was 1×70 mg d–1, followed by 1×50 mg d–1) were started intravenously due to white plaques and oropharyngeal candidiasis in the patient’s mouth and perianal erythema. On the 14th d of transplantation watery diarrhea occurred, along with abdominal discomfort, nausea, and fatigue. Stool examination was negative for findings of bleeding. Investigation of Microsporidia confirmed a rare pathogen Encephalitozoon intestinalis in the patient’s stool sample via species-specific immunofluorescence antibody (IFA) assay and albendazole treatment was started at a dose of 2×400 mg d–1. On the 5th d of albendazole treatment (d 18 of treatment) liver function test (LFT) results began to deteriorate. As LFT results continued to deteriorate, albendazole was withdrawn on the 7th d of treatment. Biopsy was performed on the 22nd d of transplantation and histopathological analysis confirmed the diagnosis of toxic hepatitis. LFT results began to decrease after withdrawal of albendazole treatment. On the 13th d of albendazole treatment all LFT values returned to normal. The presented allo-HSCT case had a rare pathogenic agent (E. intestinalis) that caused diarrhea, as well as hepatotoxicity due to albendazole treatment. This is the first reported case of E. intestinalis diagnosed via IFA in Turkey.

Keywords: Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (allo-HSCT), Hepatotoxicity, Encephalitozoon intestinalis, Albendazole


Allojenik Hematopoietik Kök Hücre Nakli Alıcısında Albendazol Tedavisi Sırasında Gelişen Hepatotoksisite ile Komplike Olmuş Nadir Bir Diare Etkeni: Encephalitozoon Intestinalis

Serdar Şıvgın1, Bülent Eser1, Leylagül Kaynar1, Fatih Kurnaz1, Hülya Şıvgın2, Süleyman Yazar3, Mustafa Çetin1, Ali Ünal1
1Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Dedeman Kök Hücre Nakli Hastanesi, Kayseri, Türkiye.
2Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye.
3Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye.

Önceden akut myelomonositik lösemi(M4) tanısı almış 50 yaşındaki erkek hastaya, Temmuz 2009’da allojenik hematopoietik kök hücre nakli yapıldı (AHKHN). Nakil öncesi dönemde, tam kan sayımı, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, koagulasyon parametreleri ve diğer ölçümler normal bulundu. Naklin birinci gününde,orofaringeal candidiasisle birlikte ağız içindeki beyaz plaklar ve ayrıca perianal eritem nedeniyle hastaya intravenöz teikoplanin (ilk 3 gün 400mg/ gün ve sonrasında günde 400mg) ve kaspofungin (ilk doz 1x70 mg/gün ve sonrasında 1x50 mg/gün) başlandı. Naklin 14.gününde,karında huzursuzluk, bulantı ve yorgunluk gibi şikayetlerle birlikte sulu diare ortaya çıktı. gaita incelemesinde kanama bulgusu yoktu. Tür-özgün IFA metodu ile nadir bir patojen olan Encephalitozoon intestinalis tesbiti doğrulandı ve 2x400 mg/gün albendazol tedavisi hemen başlandı. Albendazol tedavisinin 5. gününde (naklin 18. günü), hastanın karaciğer fonksiyon testleri (KCFT) bozulmaya başladı. KCFT’nin bozulması devam ettiğinden, tedavinin 7. gününde albendazol kesildi. Naklin 22. gününde Kc biopsisi yapılarak, tanı patologlar tarafından ‘toxik hepatit’ olarak doğrulandı. KCFT albendazol tedavisinin kesilmesinden sonra hızla düzelmeye başladı. albendazol tedavi sürecinin 13.gününde tüm KCFT değerleri normale döndü. Bu vaka; AHKHN yapılmış bir hastada nadir diare etkeni - Encephalitozoon intestinalis- ile albendazol tedavisi sırasında gelişen hepatotoksisiteyi göstermektedir. Ayrıca, IFA metodu ile Türkiye’den bildirilen ilk E. intestinalis vakasıdır.

Anahtar Kelimeler: Allojenik hematopoietik kök hücre nakli, Hepatotoksisite, Encephalitozoon intestinalis, Albendazol


Serdar Şıvgın, Bülent Eser, Leylagül Kaynar, Fatih Kurnaz, Hülya Şıvgın, Süleyman Yazar, Mustafa Çetin, Ali Ünal. Encephalitozoon intestinalis: A Rare Cause of Diarrhea in an Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation (HSCT) Recipient Complicated by Albendazole-Related Hepatotoxicity. Turk J Hematol. 2013; 30(2): 204-208

Corresponding Author: Serdar Şıvgın, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650