E-ISSN: 1308-5263
Ecthyma Gangrenosum-like Lesions in a Febrile Neutropenic Patient with Simultaneous Pseudomonas Sepsis and Disseminated Fusariosis [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2013; 30(3): 321-324 | DOI: 10.4274/Tjh.2012.0030  

Ecthyma Gangrenosum-like Lesions in a Febrile Neutropenic Patient with Simultaneous Pseudomonas Sepsis and Disseminated Fusariosis

Seven Uludokumacı1, İlker İnanç Balkan1, Bilgül Mete1, Reşat Özaras1, Neşe Saltoğlu1, Teoman Soysal2
1İstanbul University Cerrahpasa Medical Faculty, Infectious Diseases and Clinical Microbiology İstanbul, Turkey
2İstanbul University Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Cerrahpaşa Faculty of Medicine İstanbul, Turkey

Fusarium spp. is an opportunistic mold that causes disseminated infections in immunocompromised patients. It is important to make a definite diagnosis because of high mortality rates. We present the case of a 27-year-old pregnant woman diagnosed with acute myeloid leukemia with a prolonged febrile neutropenic period. She developed ecthyma gangrenosum-like lesions and simultaneously had Pseudomonas bacteremia and disseminated fusariosis. Histopathological and microbiological features of skin lesions had a critical role in differential diagnosis. Ecthyma gangrenosum-like lesions due to disseminated fusariosis might be easily misdiagnosed as lesions associated with Pseudomonas unless tissue cultures and histopathological examinations are performed.

Keywords: Disseminated fusariosis, Pseudomonas aeruginosa sepsis, Ecthyma gangrenosum-like lesions


Eşzamanlı Pseudomonas Sepsisi ve Dissemine Fusariozisi Olan Febril Nötropenik Hastada Ektima Gangrenozum Benzeri Lezyonlar

Seven Uludokumacı1, İlker İnanç Balkan1, Bilgül Mete1, Reşat Özaras1, Neşe Saltoğlu1, Teoman Soysal2
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İstanbul, Türkiye
2Enfeksiyon Hastalıkları İstanbul Üniversitesi ve Klinik Mikrobiyoloji, Tıp İstanbul, Türkiye Cerrahpaşa Fakültesi

Fusarium spp. immündüşkün hastalarda dissemine enfeksiyonlara neden olan oportünistik bir küf mantarıdır. Yüksek mortalite oranları nedeniyle kesin tanıya gitmek önemlidir. Sunmakta olduğumuz olguda uzamış febril nötropenik dönemde bulunan AML tanılı 27 yaşında bir gebede Pseudomonas bakteremisi ile dissemine fusariozis eşzamanlı gelişmiş ve aynı dönemde ektima gangrenozum benzeri lezyonlar ortaya çıkmıştır. Ayırıcı tanıda deri lezyonlarının histopatolojik ve mikrobiyolojik özellikleri önemli bir yer tutmuştur. Dissemine fusariozise bağlı ektima gangrenozum benzeri lezyonlar doku kültürü ve histopatolojik incelemeler yapılmazsa kolaylıkla Pseudomonas enfeksiyonu ile ilişkili lezyonlarla karıştırılabilir.

Anahtar Kelimeler: Dissemine Fusariozis, P. aeruginosa sepsisi, Ektima gangrenozum-benzeri lezyonlar


Seven Uludokumacı, İlker İnanç Balkan, Bilgül Mete, Reşat Özaras, Neşe Saltoğlu, Teoman Soysal. Ecthyma Gangrenosum-like Lesions in a Febrile Neutropenic Patient with Simultaneous Pseudomonas Sepsis and Disseminated Fusariosis. Turk J Hematol. 2013; 30(3): 321-324

Corresponding Author: Seven Uludokumacı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650